Home

Instellingsbesluit Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp

Geldig van 1 april 2018 tot 17 april 2018
Geldig van 1 april 2018 tot 17 april 2018

Instellingsbesluit Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 17-04-2018 met twk t/m 01-01-2018 ]

Aanhef

De Raad voor Rechtsbijstand

BESLUIT

vast te stellen de taken en samenstelling van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp, zoals bedoeld in de toelichting van artikel 2.4.5 – 2.4.6 van de Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register.

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. de commissie: de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp;

  2. leden: leden van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp;

  3. de Raad: de Raad voor Rechtsbijstand.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Er is een Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp.

2.

De commissie adviseert de Raad desgevraagd over verzoeken tot toekenning van Permanente educatie punten aan scholingsactiviteiten. Voorts adviseert de commissie in overige gevallen waarin de Raad om advies vraagt.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

De commissie bestaat uit drie leden, bij voorkeur:

  1. een lid van de Branchevereniging Bewindvoerders

  2. een lid van Recofa

  3. een afgevaardigde uit de onderwijswereld

2.

De Raad benoemt en ontslaat de leden van de commissie;

3.

De benoeming geldt voor vier jaren. Herbenoeming is maximaal eenmaal mogelijk;

4.

De Raad zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]