Home

Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017

Geldig vanaf 9 februari 2018
Geldig vanaf 9 februari 2018

Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-02-2018]

Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder digitale vervanging: vervanging van archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 door de reproducties op digitale wijze te vervaardigen en op te slaan.

Artikel 2

De digitale vervanging heeft betrekking op documenten van de diensten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat, die vallen binnen het verzorgingsgebied van de directie Concern Informatievoorziening van de Integrale Bedrijfsvoering Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 3

De digitale vervanging heeft betrekking op papieren archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit en die worden ontvangen of opgemaakt in de periode tot en met tien jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Bijlage I. behorend bij artikel 4 van het Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017