Home

Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016

Geldig van 6 juli 2016 tot 15 juli 2016
Geldig van 6 juli 2016 tot 15 juli 2016

Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 15-07-2016]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Met het toezicht op de naleving van artikel 41, tweede lid, van de Wet op het accountantsberoep worden belast de met toezicht belaste medewerkers van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, genoemd in artikel 56 van de Wet op het accountantsberoep.

2.

De landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, ondermandaat verlenen aan medewerkers van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt machtiging en volmacht verleend voor het verrichten van feitelijke handelingen of rechtshandelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, genoemd in artikel 56 van de Wet op het accountantsberoep.

2.

Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheid om verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, genoemd in artikel 56 van de Wet op het accountantsberoep, in te vorderen bij dwangbevel.

3.

De landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, machtiging, volmacht respectievelijk ondermandaat verlenen aan medewerkers van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]