Home

Regeling koopsubsidiegrenzen 2016

Geldig van 13 november 2015 tot 1 januari 2016
Geldig van 13 november 2015 tot 1 januari 2016

Regeling koopsubsidiegrenzen 2016

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2016]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2017]

Aanhef

§ 1. Vaststelling van percentages, bedragen en inkomensklassen ingevolge de Wet bevordering eigenwoningbezit

Artikel 1 [Nog niet in werking]

De rentevaste periode, bedoeld in artikel 23 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is: 10 jaar.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Het percentage van de toetsrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, bedraagt: 2,5.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

§ 2. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit

Artikel 6 [Nog niet in werking]

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]