Home

Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)

Geldig vanaf 1 juli 2015
Geldig vanaf 1 juli 2015

Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2020]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 19 januari 2015, nr. IenM/BSK-2014/218880, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 10, 110a, eerste lid, 110b, eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, 111, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, 113, eerste lid, 116, eerste lid, 118, tweede lid, 119, eerste lid, 120, eerste lid, 132, eerste lid, 132a, eerste lid, en 133, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 9, eerste, vierde en vijfde lid, 9a, 9b, 10, eerste lid, 12a, derde lid, 12b, derde lid, 12c, tweede lid, 13, 21, eerste, tweede en derde lid, 22, eerste lid, en 23, vierde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 en artikel 16, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 maart 2015, no. W14.15.0013/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/62169, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009.]

Artikel III

[Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI