Home

Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling

Geldig van 1 maart 2015 tot 1 december 2015
Geldig van 1 maart 2015 tot 1 december 2015

Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling

Besluit 2015R010

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2015 tot 01-12-2015]
[Regeling ingetrokken per 01-12-2015]

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op poging zware mishandeling. Onder mishandeling valt ook opzettelijke benadeling van de gezondheid. Indien tenlastegelegd als poging zware mishandeling is deze richtlijn tevens toepasbaar op het met een voertuig opzettelijk inrijden op een slachtoffer. Voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn afzonderlijke richtlijnen.

Basiscasus/delict

Poging zware mishandeling, alleen gepleegd, burgerslachtoffer.

 

First offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Geen wapen

geen letsel

Eis TS 80 uur

5j

2j

Eis TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

licht letsel

GS 8 wkn

5j

2j

GS 12 wkn

GS 12 wkn

GS 16 wkn ov

zwaarder letsel

GS 10 wkn

5j

2j

GS 15 wkn

GS 15 wkn

GS 4 mnd ov

Slag/stootwapen

geen letsel

Eis TS 120 uur

5j

2j

Eis TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

GS 4 mnd ov

licht letsel

GS 10 wkn

5j

2j

GS 15 wkn

GS 15 wkn

GS 5 mnd ov

zwaarder letsel

GS 3 mnd

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

geen letsel

GS 12 wkn

5j

2j

GS 16 wkn

GS 16 wkn

GS 5 mnd ov

licht letsel

GS 14 wkn

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

zwaarder letsel

Maatwerk

(GS vanaf 4 mnd)

5j

2j

Maatwerk

(GS vanaf 6 mnd)

Maatwerk

(GS vanaf 8 mnd)

Inrijden op persoon

geen letsel

GS 3 mnd

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

licht letsel

GS 16 wkn

5j

2j

GS 5 mnd

GS 5 mnd

GS 7 mnd ov

zwaarder letsel

Maatwerk

(GS vanaf 4 mnd)

5j

2j

Maatwerk

(GS vanaf 6 mnd)

Maatwerk

(GS vanaf 8 mnd)

Bijzonderheden

Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, dus dagvaarden.

*Contra-indicatie kale taakstraf is aanwezig indien dit feit een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad of bij recidive (art. 22b Sr).

 

Strafverzwarend onder andere:

Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld of de richtlijn kindermishandeling!

Jegens ambtenaren en andere gezagsfunctionarissen (+200%)

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Voorbedachten rade art. 303 Wetboek van Strafrecht (maatwerk)

Agressie in het verkeer

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

*let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Agressie in het verkeer