Home

Besluit vaststelling subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Geldig van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015
Geldig van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015

Besluit vaststelling subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015 tot 30-06-2015]
[Regeling ingetrokken per 01-09-2015]

Aanhef

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Besluit:

Artikel 1

1.

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 3.1, 4.1 en 5.19 van de Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving) geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2015 een subsidieplafond van:

  1. € 4 miljoen voor activiteiten met betrekking tot Argentinië, Azerbeidzjan, Bahrein, Brazilië, Chili, China1, Irak, Kazachstan, Koeweit, Maleisië, Mexico, Oekraïne, Panama, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Servië, Singapore, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea;

  2. € 1 miljoen voor activiteiten met betrekking tot Colombia en Zuid-Afrika.

2.

De subsidieplafonds, vermeld in het eerste lid, worden uitgeput in volgorde van binnenkomst van de aanvragen met dien verstande dat aanvragen voor activiteiten, bedoeld in het eerste lid, die voor inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en waarop nog niet is beslist, het eerst voor subsidieverstrekking in aanmerking komen. De volgorde van aanvragen die op dezelfde dag zijn binnengekomen kan worden vastgesteld door loting.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 juli 2015.