Home

Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten

Geldig van 18 maart 2014 tot 27 maart 2014
Geldig van 18 maart 2014 tot 27 maart 2014

Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 27-03-2014 met twk t/m 01-04-2012 ]

Aanhef

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet op de kansspelen

  2. raad van bestuur: raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a van de wet.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Op verzoek van een houder van een toelating van een model speelautomaat verstrekt de raad van bestuur merktekens voor het betreffende model, tegen een vergoeding per merkteken van € 131 voor een kansspelautomaat en € 11 voor een behendigheidsautomaat.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Op verzoek van de houder van een toelating van een model speelautomaat ruilt de raad van bestuur een beschadigd merkteken kosteloos om voor een nieuw merkteken met hetzelfde nummer, mits minimaal de helft van het beschadigde merkteken wordt ingeleverd en het nummer van het beschadigde merkteken nog kan worden vastgesteld.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]