Home

Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2013

Geldig van 30 oktober 2012 tot 1 januari 2013
Geldig van 30 oktober 2012 tot 1 januari 2013

Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2013

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2013]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4 [Nog niet in werking]

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5 [Nog niet in werking]

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]