Home

Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken ten behoeve van beveiligingsmaatregelen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Geldig van 4 september 2012 tot 7 september 2012
Geldig van 4 september 2012 tot 7 september 2012

Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken ten behoeve van beveiligingsmaatregelen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 07-09-2012]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2013]

Aanhef

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Geheim verklaard worden diensten, leveringen en werken op het gebied van ICT ten behoeve van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor zover daarbij de vertrouwelijkheid van staatsgeheimen in het geding is.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.