Home

Besluit aanwijzing vijfde mei als nationale feestdag

Geldig vanaf 1 december 1990
Geldig vanaf 1 december 1990

Besluit aanwijzing vijfde mei als nationale feestdag

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-1990]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 21 september 1990, nr. 90M005968;

Overwegende dat de herdenking en overdenking van hetgeen in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, een blijvende waarde heeft;

Overwegende dat 5 mei zodanig is verankerd in de samenleving dat een besluit tot aanwijzing van die dag als nationale feestdag is gerechtvaardigd;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

1.

De vijfde mei aan te wijzen als nationale feestdag waarop jaarlijks de bevrijding van het Koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetter wordt herdacht en gevierd.

2.

In te trekken het besluit van 12 maart 1982, nr. 1.