Home

Besluit vaststelling beeldenaar Nederlandse nationale zijde herdenkingsmunt twee euro '10 jaar chartale euro'

Geldig van 19 december 2011 tot 11 oktober 2012
Geldig van 19 december 2011 tot 11 oktober 2012

Besluit vaststelling beeldenaar Nederlandse nationale zijde herdenkingsmunt twee euro '10 jaar chartale euro'

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 11-10-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 december 2011, FM/2011/10195 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 3 van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

De beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse twee-euromunt die in 2012 wordt uitgegeven ter gelegenheid van 10 jaar chartale is, overeenkomstig onderstaande afbeelding, in de kern binnen de ring met twaalf sterren: in het midden het euroteken tegen de achtergrond van de aardbol die is omringd met van onderin met de wijzers van de klok mee: een schip, het gebouw van de Europese Centrale Bank, windmolens, huizen en mensen; bovenin ‘NEDERLAND’ en onderin de jaartallen ‘2002’ en ‘2012’; rechts boven het midden het teken van de muntmeester ‘

’ en daaronder het teken van de Munt ‘

’;

2.

Het randschrift van de twee-euromunt is: GOD * ZIJ * MET * ONS *.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.