Home

Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Geldig van 19 februari 2021 tot 6 maart 2021
Geldig van 19 februari 2021 tot 6 maart 2021

Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-02-2021 tot 06-03-2021]

Aanhef

Paragraaf 1. : Algemeen

Artikel 1.1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • festival: reeks van onderling samenhangende activiteiten die gedurende een in de tijd beperkte periode onder een gemeenschappelijk noemer worden georganiseerd;

 • Fonds Podiumkunsten: de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • groep: een samenwerkingsverband van podiumkunstenaars dat regelmatig in vaste samenstelling onder een vaste naam voorstellingen of concerten verzorgt;

 • Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

 • performer: een podiumkunstenaar die regelmatig onder een vaste naam voorstellingen of concerten verzorgt;

 • podiumkunstenaar: iemand die artistiek-inhoudelijk actief is in de podiumkunsten en in die hoedanigheid aantoonbaar geïntegreerd is in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland.

Artikel 1.2. Subsidievormen

Het bestuur kan subsidie verstrekken in de volgende vormen:

 1. subsidie Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland;

 2. subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland;

 3. subsidie voor uitwisselingsprojecten;

 4. subsidie reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten (via snelloket);

Artikel 1.3. Beperking

Artikel 1.4. Aanvraag

Artikel 1.5. Procedure

Artikel 1.6. Subsidieplafond

Artikel 1.7. Verdeling budget

Artikel 1.8. Algemene weigeringsgronden

Paragraaf 2. : subsidie Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland

Artikel 2.1. Doel

Artikel 2.2. Aanvrager

Artikel 2.3. Subsidieaanvraag

Artikel 2.4. Vereisten

Artikel 2.5. Beoordeling

Artikel 2.6. Hoogte subsidie

Paragraaf 3. : Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland

Artikel 3.1. Doel

Artikel 3.2. Aanvrager

Artikel 3.3. Subsidieaanvraag

Artikel 3.4. Vereisten

Artikel 3.5. Beoordeling

Artikel 3.6. Hoogte subsidie

Paragraaf 4. : subsidie voor uitwisselingsprojecten

Artikel 4.1. Doel

Artikel 4.2. Aanvrager

Artikel 4.3. Subsidieaanvraag

Artikel 4.4. Vereisten

Artikel 4.5. Beoordeling

Artikel 4.6. Hoogte subsidie

Paragraaf 5. : subsidie reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten (via snelloket)

Artikel 5.1. Doel

Artikel 5.2. Aanvrager

Artikel 5.3. Subsidieaanvraag

Artikel 5.4. Vereisten

Artikel 5.5. Hoogte subsidie

Paragraaf 6. : Overige bepalingen

Artikel 6.1. Aan het subsidie verbonden verplichtingen

Artikel 6.2. Verantwoording bij subsidies tot € 25.000

Artikel 6.3. Verantwoording bij subsidies van € 25.000 en groter

Artikel 6.4. Begrotingsvoorbehoud

Artikel 6.5. Inwerkingtreding en overgangsrecht

Artikel 6.6. Intrekking

Artikel 6.7. Citeertitel