Home

Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas

Geldig vanaf 26 oktober 2022
Geldig vanaf 26 oktober 2022

Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-10-2022]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Procedure voorafgaand aan afsluiting wegens wanbetaling

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

§ 3. Afsluiten en heraansluiten van kwetsbare consumenten

Artikel 5

Artikel 6

§ 4. Afsluiten en heraansluiten in de winterperiode

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 [Vervallen per 01-05-2018]

Artikel 10

Artikel 10a

§ 5. Op afstand beperken van de doorlaatwaarde of afsluiten

Artikel 11

Artikel 12

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15