Home

Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES

Geldig van 22 september 2018 tot 25 december 2018
Geldig van 22 september 2018 tot 25 december 2018

Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-09-2018 tot 25-12-2018]

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

[vervallen]

Artikel 2

1.

Dit besluit is niet van toepassing op de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit rechtspositie korps politie BES.

2.

Voor de toepassing van hoofdstuk II van dit besluit worden niet als ambtenaar beschouwd:

  1. het onderwijzend personeel bij het van overheidswege gegeven openbaar onderwijs. Onder onderwijzend personeel wordt mede begrepen de amanuensis werkzaam bij het van overheidswege gegeven openbaar onderwijs;

  2. de met volledige dagtaak aan een politieopleidingschool verbonden leerkracht.

Artikel 3

[vervallen]

Artikel 4

Hoofdstuk II. Vakantie van ambtenaren niet behorende tot het onderwijzend personeel bij het van overheidswege gegeven openbaar onderwijs en tot die bedoeld in Hoofdstuk IIIA alsmede die bedoeld in het Besluit rechtspositie korps politie BES

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk III. Vakantie van het onderwijzend personeel bij het van overheidswege gegeven openbare onderwijs

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk IIIa. Vakantie van de leerkracht die verbonden is aan de politieopleidingsschool

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 20c

Artikel 20d

Artikel 20e

Artikel 20f

Artikel 20g

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 24 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk V. Vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 29

Artikel 30

Hoofdstuk VI. Vrijstelling van dienst in geval van ziekte, zwangerschap en bevalling

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 31c

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 35b

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 37a

Hoofdstuk VII. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49