Home

Overgangs- en vrijstellingsregeling financiële markten BES

Geldig van 1 juli 2011 tot 23 mei 2012
Geldig van 1 juli 2011 tot 23 mei 2012

Overgangs- en vrijstellingsregeling financiële markten BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2011 tot 23-05-2012]

Aanhef

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. (definities)

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Aanvullende regels van overgangsrecht

Artikel 2. (afbakening vergunning van rechtswege)

Artikel 3. (overgangsrecht trustkantoren)

Artikel 4. (overgangsrecht assurantiebemiddelaars)

Artikel 5. (overgangsrecht geldtransactiekantoren)

Artikel 6. (overgangsrecht kredietinstellingen met zetel in de BES)

§ 3. Vrijstellingen voor bijkantoren van kredietinstellingen en verzekeraars

Artikel 7. (vrijstellingen bijkantoren van kredietinstellingen)

Artikel 8. (vrijstellingen bijkantoren van verzekeraars)

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11