Home

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsverhoudingen 2009

Geldig van 21 mei 2016 tot 26 juli 2019
Geldig van 21 mei 2016 tot 26 juli 2019

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsverhoudingen 2009

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 26-07-2019]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

§ 1. Organisatie en taken directie Arbeidsverhoudingen

Artikel 1

De directie Arbeidsverhoudingen bestaat uit:

  1. de afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie;

  2. de afdeling Arbeidsrecht en Diversiteit;

  3. de afdeling Pensioenbeleid;

  4. het directiesecretariaat.

Artikel 2

1.

Het hoofd van de afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot:

  1. het systeem van arbeidsvoorwaardenvorming;

  2. de collectieve arbeidsvoorwaarden met inbegrip van het beleid betreffende het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

  3. de institutionele vormgeving van arbeidsverhoudingen en de advies- en overlegstructuren op het terrein van arbeidsverhoudingen;

  4. de bescherming van arbeidsvoorwaarden en het tegengaan van schijnconstructies en arbeidsuitbuiting;

  5. arbeidsmigratie, waaronder kennismigratie en de toegang tot de arbeidsmarkt van asielzoekers.

2.

Het hoofd van de afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie is voorts verantwoordelijk voor de Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen, waaronder de beoordeling van subsidie aanvragen op grond van die regeling.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

§ 2. Bevoegdheden

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 10