Home

Reparatiebesluit Wft

Geldig van 1 januari 2009 tot 17 maart 2021
Geldig van 1 januari 2009 tot 17 maart 2021

Reparatiebesluit Wft

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 8 oktober 2008, nr. FM 2008-2324 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 1:1, 1:10, aanhef en onderdelen a en b, 1:40, vijfde lid, 1:81, eerste en tweede lid,1:102, eerste lid, 2:45, tweede lid, 2:54f, tweede lid, 3:5, vierde lid, 3:36, vierde lid, 3:53, eerste lid, 3:54, eerste en vierde lid, 3:57, eerste en tweede lid, 3:59, tweede lid, 3:61, eerste en tweede lid, 3:62, tweede lid, 3:67, vierde lid, onderdeel a, 3:259, derde en vierde lid, 3:266, vijfde lid, 5:56, zesde lid, 5:59, vierde lid, 5:76, tweede lid, 5:80a, derde en vierde lid, 5:80b, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 5 november 2008, nr. W06.08.0431/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 11 december 2008, nr. FM 2008-2815 U, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Hebben goed gevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit bekostiging financieel toezicht.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit definitiebepalingen Wft.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV