Home

Regeling luchtvaartnavigatiediensten

Geldig van 28 mei 2008 tot 1 januari 2016
Geldig van 28 mei 2008 tot 1 januari 2016

Regeling luchtvaartnavigatiediensten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-12-2014 tot 01-01-2016]

Aanhef

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

het besluit: het Besluit luchtvaartnavigatiediensten.

het handboek: verzameling van procedures die beschrijven hoe men werkt volgens de eisen, bedoeld in artikel 6 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening.

Artikel 2

De in artikel 3, tweede lid, van het besluit bedoelde gegevens betreffen een zelfevaluatie, waarin is opgenomen op welke wijze de aanvrager aan de in artikel 6 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening bedoelde eisen voldoet, en waar dit in het handboek staat beschreven.

Artikel 3

De in artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van het besluit bedoelde gegevens betreffen een zelfevaluatie, waarin is opgenomen op welke wijze de aanvrager aan de in Bijlage I van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening bedoelde eisen voldoet, en waar dit in het handboek staat beschreven.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10