Home

Waterschapsbesluit

Geldig van 28 juli 2018 tot 1 januari 2019
Geldig van 28 juli 2018 tot 1 januari 2019

Waterschapsbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-07-2018 tot 01-01-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 15 augustus 2007, nr. HDJZ/I&O/2007-904, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 18, vierde lid, 19, tweede en derde lid, 20, tweede en vierde lid, 21, eerste en vijfde lid, 24, tweede en derde lid, 25, 29, eerste lid, 32a, 44, eerste lid, 49, eerste en tweede lid, 98a, eerste en tweede lid, 109, zesde lid, 120, vierde lid, 122g, 122k, tweede lid, en 126a van de Waterschapswet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 oktober 2007, nr. W09.07.0306/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 26 november 2007, nr. HDJZ/WAT/2007-1514, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

wet: Waterschapswet.

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 01-01-2015]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.1 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.2 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.3 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.4 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.5 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.6 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.7 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.8 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.9 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.10 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.11 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.12 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.13 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.14 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.15 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.16 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.17 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.18 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.19 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.20 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.21 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.22 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.23 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.24 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.25 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.26 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 5. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.27 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.28 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.29 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.30 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.31 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.32 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.33 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.34 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.35 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.36 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 6. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.37 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.38 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 7. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.39 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.40 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.41 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.42 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 8. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.43 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 9. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.44 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.45 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.45a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.46 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.47 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.48 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 10. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.49 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.50 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.51 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.52 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 11. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.53 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.54 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.54a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.55 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.56 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 12. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.57 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.58 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.59 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.60 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.61 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.62 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.63 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 13. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.64 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.65 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.66 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.66a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.67 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.67a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.68 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.69 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.70 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.71 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.72 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.73 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 14. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.74 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.75 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.76 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.77 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.78 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.79 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.80 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.81 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.82 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.83 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.84 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.85 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 15. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.86 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.87 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.88 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 16. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.89 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.90 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.91 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.92 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.93 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.94 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 17. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.95 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.96 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.97 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.98 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.99 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.100 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.101 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.102 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.103 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.104 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.105 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.106 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.107 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 18. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.108 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.109 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.110 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.111 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.112 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.113 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 19. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.114 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.115 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.116 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.117 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 20. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.118 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.119 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.120 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 21. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.121 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.122 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.123 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2.124 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 3. De rechtspositie van de leden van het waterschapsbestuur

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 3.1

§ 2. Vergoedingen en tegemoetkoming leden algemeen bestuur

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.8aa

Artikel 3.8a

Artikel 3.9

Artikel 3.9a

Artikel 3.10

Artikel 3.10a

Artikel 3.10b

Artikel 3.10c

§ 3. Bezoldiging en tegemoetkoming in kosten leden dagelijks bestuur waterschap

Artikel 3.11

Artikel 3.11a

Artikel 3.12

Artikel 3.12a

Artikel 3.13

Artikel 3.14

Artikel 3.15

Artikel 3.16

Artikel 3.17

§ 4. Rechtspositie voorzitters waterschappen

Artikel 3.18

Artikel 3.19

Artikel 3.20

Artikel 3.21

Artikel 3.22 [Vervallen per 08-01-2009]

Artikel 3.23 [Vervallen per 08-01-2009]

Artikel 3.24

Artikel 3.25

Artikel 3.26

Artikel 3.26a

Artikel 3.27

Artikel 3.28

Artikel 3.29

Artikel 3.30 [Vervallen per 12-01-2011]

Artikel 3.31

Artikel 3.32 [Vervallen per 12-01-2011]

Artikel 3.33

Artikel 3.34

Artikel 3.35

Artikel 3.36 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3.37

Artikel 3.38 [Vervallen per 08-01-2009]

Artikel 3.39 [Vervallen per 12-01-2011]

Artikel 3.40

Artikel 3.41

Hoofdstuk 4. De beleidsvoorbereiding en de verantwoording

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

§ 2. De meerjarenraming en de toelichting

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

§ 3. De begroting en de toelichting

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.13

Artikel 4.14

Artikel 4.15

Artikel 4.16

Artikel 4.17

Artikel 4.18

Artikel 4.19

Artikel 4.20

Artikel 4.21

Artikel 4.22

Artikel 4.23

Artikel 4.24

Artikel 4.25

Artikel 4.26

§ 4. De jaarverslaggeving en de toelichting

Artikel 4.27

Artikel 4.28

Artikel 4.29

Artikel 4.30

Artikel 4.31

Artikel 4.32

Artikel 4.33

Artikel 4.34

Artikel 4.35

§ 5. De balans en de toelichting

Artikel 4.36

Artikel 4.37

Artikel 4.38

Artikel 4.39

Artikel 4.40

Artikel 4.41

Artikel 4.42

Artikel 4.43

Artikel 4.44

Artikel 4.45

Artikel 4.46

Artikel 4.47

Artikel 4.48

Artikel 4.49

Artikel 4.50

Artikel 4.51

Artikel 4.52

Artikel 4.53

Artikel 4.54

Artikel 4.55

Artikel 4.56

Artikel 4.57

Artikel 4.58

Artikel 4.59

Artikel 4.60

Artikel 4.61

Artikel 4.61a

Artikel 4.62

§ 6. Waardering, activeren en afschrijven

Artikel 4.63

Artikel 4.64

Artikel 4.65

Artikel 4.66

Artikel 4.67

Artikel 4.68

§ 7. De uitvoeringsinformatie

Artikel 4.69

Artikel 4.70

Artikel 4.71

Artikel 4.72

Artikel 4.73

§ 8. Informatieverstrekking aan derden

Artikel 4.74

Artikel 4.75

§ 9. Commissie besluit begroting en verantwoording

Artikel 4.76

Hoofdstuk 5. De accountantscontrole

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Hoofdstuk 6. De waterschapsbelastingen

§ 1. Kostendelen

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 6.6

Artikel 6.7

Artikel 6.8

Artikel 6.9

Artikel 6.10

Artikel 6.11

§ 2. Meting, bemonstering en analyse zuiveringsheffing

Artikel 6.12

§ 3. Administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen

Artikel 6.13

Artikel 6.14

Artikel 6.15

Artikel 6.16

Artikel 6.17

Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen en slotbepalingen

§ 1. Intrekking van andere regelingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

§ 2. Overgangsbepalingen

Artikel 7.6

Artikel 7.6a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7.6b

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 7.7

Artikel 7.8

Bijlage I. model goedkeurende accountantsverklaring, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid , van het Waterschapsbesluit

Bijlage II. goedkeuringstoleranties en strekking accountantsverklaringen, bedoeld in artikel 5.4, tweede lid , van het Waterschapsbesluit