Home

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander ‘zwevend vermogen’

Geldig van 15 december 2005 tot 1 januari 2010
Geldig van 15 december 2005 tot 1 januari 2010

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander ‘zwevend vermogen’

Besluit CPP2005/2528M

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-12-2005 tot 01-01-2010]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2010]

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

In de uitvoeringspraktijk blijkt dat in ruime mate gebruik wordt gemaakt van buitenlandse rechtsfiguren waarbij sprake is van zogeheten ‘zwevend vermogen’. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Anglo-Amerikaanse trust. Ook de zogenoemde Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, ook wel aangeduid als private foundation (hierna: SPF) wordt in toenemende mate gebruikt.

Omdat er veel verschijningsvormen van de trust en de SPF zijn, acht ik het ter voorkoming van onzekerheid over de fiscale behandeling van dit soort rechtsvormen, waarin doorgaans aanzienlijke vermogens zijn ingebracht, noodzakelijk dat de mogelijkheid wordt geboden om zekerheid te verkrijgen over de fiscale behandeling van deze rechtsvormen en de daarbij betrokken personen.

Of een situatie zich leent voor het geven van zekerheid over de fiscale behandeling van de voorgelegde rechtsfiguur wordt van geval tot geval beoordeeld. Dit besluit dient slechts als behandelkader. Voorop dient in ieder geval te staan dat de rechtsfiguur op grond van reële, niet-fiscale motieven is ingesteld.

De Hoge Raad heeft op 18 november 1998 arresten gewezen voor de heffing van schenkingsrecht over het inbrengen van vermogen in een trust (BNB 1999/35c*, BNB 1999/36c* en BNB 1999/37c*). Deze arresten vormen mede uitgangspunt van de fiscale behandeling.

2. De arresten van 18 november 1998

3. De trust

4. Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF)

5. Beleid

Geen zwevend vermogen

Benificiary

Zekerheid over fiscale gevolgen

Trust

Spf

6. De transparantieovereenkomst

7. Andere rechtsfiguren

8. Aangiftebiljet IB

9. Coördinatie

10. Inwerkingtreding en intrekking van besluiten