Home

Beleidsregel Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening OV-Studentenkaart

Geldig van 3 september 2005 tot 25 oktober 2006
Geldig van 3 september 2005 tot 25 oktober 2006

Beleidsregel Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening OV-Studentenkaart

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-09-2015]

Aanhef

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000;

  • OV-Studentenkaart: reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, onder a, WSF 2000;

  • thuiswonende studerende: studerende die bij zijn ouders woont of bij een van hen;

  • uitwonende studerende: studerende die niet als thuiswonend moet worden beschouwd;

  • adres van de onderwijsinstelling of stageadres: het adres waar de studerende daadwerkelijk aan het onderwijs deelneemt.

Artikel 2. Doelgroepen

1.

Op verzoek van een thuiswonende studerende, die kan aantonen dat hij voor het verkeer tussen het woonadres en het adres van de onderwijsinstelling, waarbij hij is ingeschreven, of het stageadres voor het vervoer als voetganger op een pontveer per maand meer dan € 22,69 moet besteden, kan de IB-Groep het meerdere vergoeden;

2.

Op verzoek van een thuiswonende studerende, die kan aantonen dat hij de onderwijsinstelling, waarbij hij is ingeschreven, of het stageadres ’s ochtends per eerste gelegenheid, met gebruikmaking van het openbaar vervoer niet tijdig kan bereiken of met gebruikmaking van het openbaar vervoer niet meer thuis kan komen, kan de IB-Groep een tegemoetkoming toekennen gelijk aan het bedrag, als bedoeld in artikel 5.3, lid 2, WSF 2000.

3.

Op verzoek van een uitwonende studerende, die kan aantonen dat hij het stageadres met gebruikmaking van het openbaar vervoer niet tijdig kan bereiken of met gebruikmaking van het openbaar vervoer niet meer thuis kan komen, kan de IB-Groep een tegemoetkoming toekennen gelijk aan het bedrag, als bedoeld in artikel 5.3, lid 2, WSF 2000.

4.

Op verzoek van een studerende kan, indien het adres van de onderwijsinstelling in het geheel niet met het openbaar vervoer bereikbaar is en de afstand tussen het adres van de onderwijsinstelling en het woonadres van de studerende 6 km of meer bedraagt, de IB-Groep een tegemoetkoming toekennen gelijk aan het bedrag, als bedoeld in artikel 5.3, lid 2, WSF 2000.

Artikel 3. Reikwijdte

1.

De situatie dat de studerende met gebruikmaking van het openbaar vervoer de onderwijsinstelling niet tijdig kan bereiken of niet meer thuis kan komen, moet zich tenminste twaalf dagen per maand voordoen. De situatie dat een studerende op één en dezelfde dag, met gebruikmaking van het openbaar vervoer, zowel het adres van de onderwijsinstelling niet tijdig bereiken als ook niet meer tijdig kan thuiskomen, telt als één dag.

2.

De onderwijsinstelling wordt geacht niet tijdig bereikbaar te zijn, indien conform de dienstregeling van de snelste verbinding met het openbaar vervoer voor dit verkeer te laat aanvangt, gerekend vanaf de dichtstbijzijnde halte of het dichtstbijzijnde station.

3.

Als dichtstbijzijnde halte of station wordt een halte of station aangemerkt, die binnen een loopafstand van 2,5 kilometer ligt. Ligt de dichtstbijzijnde halte of station op een loopafstand van 2,5 km of verder van het woonadres, dan wordt de aanvullende voorziening verstrekt.

4.

De stage moet een verplicht karakter hebben en de studerende moet geen keuze hebben gehad ten aanzien van de locatie van de stageplaats of ten aanzien van de werktijden.

Artikel 4. Het verzoek

Artikel 5. Bekendmaking

Artikel 6. Inwerkingtreding en geldigheidsduur