Home

Regeling spoorwegpersoneel

Geldig van 3 december 2009 tot 1 april 2010
Geldig van 3 december 2009 tot 1 april 2010

Regeling spoorwegpersoneel

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-12-2009 tot 01-04-2010]
[Regeling ingetrokken per 15-11-2011]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. Besluit: Besluit spoorwegpersoneel;

  2. keuring: medische keuring of psychologische keuring als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van het Besluit spoorwegpersoneel;

  3. keuringsinstituut: een door de minister aangewezen keuringsinstituut, als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van het Besluit spoorwegpersoneel;

  4. arts-deskundige: een door de minister aangewezen gespecialiseerde arts;

  5. praktijkprogramma: programma, als bedoeld in artikel 21 van het Besluit spoorwegpersoneel;

  6. exameninstituut: een exameninstituut als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van het Besluit spoorwegpersoneel.

§ 2. Keuringsprocedure

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

§ 3. Praktijkprogramma machinisten

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14

§ 3a. Erkenning EG-beroepskwalificaties

Artikel 14a

Artikel 14b

Artikel 14c

Artikel 14d

Artikel 14e

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Bijlage 1

Bijlage 2