Home

Rijksbesluit Onderzoeksraad voor veiligheid

Geldig vanaf 12 oktober 2005
Geldig vanaf 12 oktober 2005

Rijksbesluit Onderzoeksraad voor veiligheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-10-2005]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2004, nr. PRO 2004/67264, Directoraat-generaal Veiligheid, project PRO;

Gelet op de artikelen 7, derde lid, 9, 30, tweede lid, 31, eerste, tweede en derde lid, 45, zevende lid, 50, derde lid, en 54 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 2 september 2004, nr. W04.04.0255/I/K);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2004, nr. PRO 2004/78768;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsomschrijving

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder rijkswet: Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.

§ 2. Deskundigheid van de raad

Artikel 2

§ 3. Eed of belofte

Artikel 3

§ 4. Vergoedingen

Artikel 4

§ 5. Bevoegdheden met betrekking tot informatiemateriaal

Artikel 5

Artikel 6

§ 6. Bevoegdheden vertegenwoordigers van een andere staat en deskundigen

Artikel 7

§ 7. Zitting

Artikel 8

§ 8. Onderzoek

Artikel 9

§ 9. Slot- en strafbepalingen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12