Home

Vaststellingsbesluit subsidieplafond 2004 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Geldig van 29 januari 2004 tot 1 juli 2008
Geldig van 29 januari 2004 tot 1 juli 2008

Vaststellingsbesluit subsidieplafond 2004 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-01-2004 tot 01-07-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2008]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

Het subsidieplafond voor het jaar 2004 bedraagt:

  • Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK): € 0,–;

  • voor processtimulering Nationale Landschappen: € 100.000,–;

  • voor processtimulering Stedelijke netwerken: € 100.000,–;

  • voor processtimulering Interreg III: € 710.000,–;

  • voor doelsubsidies vakorganisaties en overige programmasubsidies: € 459.500,–.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.