Home

Burgerlijk Wetboek Boek 7A

Geldig van 1 april 1997 tot 1 januari 1998
Geldig van 1 april 1997 tot 1 januari 1998

Burgerlijk Wetboek Boek 7A

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-1997 tot 01-01-1998]

Boek 7a. Bijzondere overeenkomsten; vervolg

Vijfde titel A. Van koop en verkoop op afbetaling

Afdeling 1. Van koop en verkoop op afbetaling in het algemeen

Artikel 1576
1.

Koop en verkoop op afbetaling is de koop en verkoop, waarbij partijen overeenkomen dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd.

2.

De overeenkomst is niet van kracht voordat partijen de door de koper te betalen prijs hebben bepaald.

3.

Alle overeenkomsten, welke dezelfde strekking hebben, onder welke vorm of welke benaming ook aangegaan, worden als koop en verkoop op afbetaling aangemerkt.

4.

Koop en verkoop op afbetaling in de zin der wet zijn niet de overeenkomsten welke betrekking hebben op:

  1. onroerende zaken,

  2. zeeschepen waarvan de bruto-inhoud tenminste twintig kubieke meters of de bruto-tonnage tenminste 6 bedraagt, die teboekstaan of die teboekgesteld kunnen worden in het in artikel 193 van Boek 8 genoemde register,

  3. binnenschepen die teboekstaan of die teboekgesteld moeten worden doch niet teboekstaan, in het in artikel 783 van Boek 8 genoemde register,

  4. luchtvaartuigen teboekstaand in het register genoemd in titel 15 van Boek 8.

5.

Het in deze titel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op vermogensrechten, niet zijnde registergoederen, voor zover dat in overeenstemming is met de aard van het recht.

Artikel 1576a
Artikel 1576b
Artikel 1576c
Artikel 1576d
Artikel 1576e
Artikel 1576f
Artikel 1576g

Afdeling 2. Van huurkoop

Artikel 1576h
Artikel 1576i
Artikel 1576j
Artikel 1576k
Artikel 1576l
Artikel 1576m
Artikel 1576n
Artikel 1576q
Artikel 1576r
Artikel 1576s
Artikel 1576t
Artikel 1576u
Artikel 1576v
Artikel 1576w
Artikel 1576x

Zevende titel. Van huur en verhuur

Eerste afdeeling. Algemeene bepaling

Artikel 1584
Artikel 1585

Tweede afdeeling. Van de regelen, welke gemeen zijn aan verhuringen van huizen en van andere zaken

Artikel 1586
Artikel 1587
Artikel 1588
Artikel 1589
Artikel 1590
Artikel 1591
Artikel 1592
Artikel 1593
Artikel 1594
Artikel 1595
Artikel 1596
Artikel 1598
Artikel 1599
Artikel 1600
Artikel 1602
Artikel 1603
Artikel 1604 [Vervallen per 22-07-1923]
Artikel 1605
Artikel 1606
Artikel 1607
Artikel 1608
Artikel 1609
Artikel 1610
Artikel 1611
Artikel 1612
Artikel 1614
Artikel 1615
Artikel 1616

Derde afdeeling. Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur van huizen en huisraad

Artikel 1619
Artikel 1620
Artikel 1621
Artikel 1622
Artikel 1623

Vierde afdeling. Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur en verhuur van woonruimte

Artikel 1623a
Artikel 1623b
Artikel 1623c
Artikel 1623d
Artikel 1623e
Artikel 1623f
Artikel 1623g
Artikel 1623h
Artikel 1623i
Artikel 1623j
Artikel 1623k
Artikel 1623l
Artikel 1623m [Vervallen per 30-12-1991]
Artikel 1623n
Artikel 1623o

Vijfde afdeling. Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur en verhuur van bedrijfsruimte

Artikel 1624
Artikel 1625
Artikel 1626
Artikel 1627
Artikel 1627a
Artikel 1628
Artikel 1628a
Artikel 1629
Artikel 1630
Artikel 1631
Artikel 1631a
Artikel 1631b
Artikel 1631c
Artikel 1631d
Artikel 1632
Artikel 1632a
Artikel 1633
Artikel 1634
Artikel 1635
Artikel 1635a
Artikel 1636
Artikel 1636a
Artikel 1636b

Zevende titel A

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1637 [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637a [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637b [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637c [Vervallen per 01-04-1997]

Tweede afdeeling. Van de arbeidsovereenkomst in het algemeen

Artikel 1637d [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637e [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637f [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637g [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637h [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637i [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637j [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637k [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637l [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637m [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637n [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637o [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637p [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637q [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637r [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637s [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637t [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637u [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637v [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637x [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637ij [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637ij a [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1637z [Vervallen per 01-04-1997]

Derde afdeeling. Van de verplichtingen des werkgevers

Artikel 1638 [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638a [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638b [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638c [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638ca [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638cb [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638d [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638e [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638f [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638g [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638h [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638i [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638j [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638k [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638l [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638m [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638n [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638o [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638p [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638q [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638r [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638t [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638u [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638v [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638w [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638x [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638ij [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638z [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638aa [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638bb [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638cc [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638dd [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638ee [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638ff [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638gg [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638hh [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638ii [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638jj [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638kk [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638ll [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638mm [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638nn [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1638oo [Vervallen per 01-04-1997]

Vierde afdeeling. Van de verplichtingen des arbeiders

Artikel 1639a [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639b [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639c [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639d [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639da [Vervallen per 01-04-1997]

Vijfde afdeeling. Van de verschillende wijzen waarop de dienstbetrekking, door arbeidsovereenkomst ontstaan, eindigt

Artikel 1639e [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639f [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639g [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639h [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639i [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639j [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639k [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639l [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639m [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639n [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639o [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639p [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639q [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639r [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639s [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639t [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639u [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639v [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639w [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639x [Vervallen per 01-04-1997]

Vijfde afdeling A

Artikel 1639aa [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639bb [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639cc [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 1639dd [Vervallen per 01-04-1997]

Zesde afdeeling. Van aanneming van werk

Artikel 1639
Artikel 1640
Artikel 1641
Artikel 1642
Artikel 1643
Artikel 1644
Artikel 1645
Artikel 1646
Artikel 1647
Artikel 1648
Artikel 1650
Artikel 1651

Negende titel. Van maatschap

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1655
Artikel 1657
Artikel 1658
Artikel 1659
Artikel 1660

Tweede afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten onderling

Artikel 1661
Artikel 1662
Artikel 1665
Artikel 1666
Artikel 1670
Artikel 1671
Artikel 1672
Artikel 1673
Artikel 1674
Artikel 1675
Artikel 1676
Artikel 1678

Derde afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten ten aanzien van derden

Artikel 1679
Artikel 1680
Artikel 1681
Artikel 1682

Vierde afdeeling. Van de verschillende wijzen waarop de maatschap eindigt

Artikel 1683
Artikel 1684
Artikel 1686
Artikel 1688

Elfde titel. Van schenkingen

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1703
Artikel 1704
Artikel 1705
Artikel 1706
Artikel 1707
Artikel 1708
Artikel 1709
Artikel 1710
Artikel 1711
Artikel 1712

Tweede afdeeling. Van de bekwaamheid om bij wege van schenking te beschikken, en voordeel te genieten

Artikel 1713
Artikel 1714
Artikel 1715
Artikel 1716
Artikel 1718

Derde afdeeling. Van den vorm der schenkingen

Artikel 1719
Artikel 1720
Artikel 1721
Artikel 1722
Artikel 1724

Vierde afdeeling. Van het herroepen en te niet doen van schenkingen

Artikel 1725
Artikel 1729
Artikel 1730

Dertiende titel. Van bruikleening

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1777
Artikel 1778
Artikel 1780

Tweede afdeeling. Van de verpligtingen van dengenen die iets ter bruikleening ontvangt

Artikel 1781
Artikel 1782
Artikel 1783
Artikel 1784
Artikel 1785
Artikel 1786

Derde afdeeling. Van de verpligtingen van den uitleener

Artikel 1787
Artikel 1788
Artikel 1789
Artikel 1790

Veertiende titel. Van verbruikleening

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1791
Artikel 1792
Artikel 1793

Tweede afdeeling. Van de verpligtingen des uitleeners

Artikel 1796
Artikel 1797
Artikel 1798
Artikel 1799

Derde afdeeling. Van de verpligtingen des leeners

Artikel 1800
Artikel 1801

Vierde afdeeling. Van het ter leen geven op interessen

Artikel 1804
Artikel 1805
Artikel 1806

Vijftiende titel. Van gevestigde of altijddurende renten

Artikel 1807

Artikel 1808

Artikel 1809

Artikel 1810

Zestiende titel. Van kans-overeenkomsten

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1811

Tweede afdeeling. Van de overeenkomst van lijfrenten en derzelver gevolgen

Artikel 1813
Artikel 1814
Artikel 1817
Artikel 1819
Artikel 1822
Artikel 1824

Derde afdeeling. Van spel en weddingschap

Artikel 1825
Artikel 1826
Artikel 1827
Artikel 1828

Zeventiende titel. Van lastgeving

Artikel 1829 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1830 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1831 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1832 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1833 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1834 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1835 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1836 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1837 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1838 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1839 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1840 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1841 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1842 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1843 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1844 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1845 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1846 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1847 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1848 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1849 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1850 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1851 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1852 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1853 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1854 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1855 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1856 [Vervallen per 01-01-1992]

Negentiende titel. Van dading

Artikel 1889 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1890 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1891 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1892 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1893 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1894 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1901 [Vervallen per 01-09-1993]

Algemene slotbepaling

Artikel 2031