Home

Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015
Geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015

Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2014 tot 01-01-2015]
[Regeling ingetrokken per 22-12-2011]

Aanhef

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Afdeling 2. Overbrengen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk II. Alcoholvrije dranken

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk III. Uitslag

Afdeling 1. Inrichting

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Afdeling 2. Aangifte

Artikel 13

Afdeling 3. Zekerheid

Artikel 14

Hoofdstuk IV. Vrijstellingen en teruggaven

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Afdeling 2. Teruggaven

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen

Afdeling 1. Belastingzegels

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25 [Vervallen per 01-06-2012]

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 01-06-2012]

Artikel 28a

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 01-06-2012]

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33 [Vervallen per 01-06-2012]

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 40a

Artikel 40b

Artikel 40c

Afdeling 2. Controlebepalingen

Artikel 41

Artikel 42

Afdeling 3. Overige bepalingen

Artikel 43

Hoofdstuk VI. Ontheffing verbodsbepalingen

Artikel 44

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 45

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 46

Bijlage