Home

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldig van 4 november 2022 tot 25 juni 2023
Geldig van 4 november 2022 tot 25 juni 2023

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 04-11-2022 tot 25-06-2023]

Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen

Titel 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.

Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15

Afdeling 1A. Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer

Artikel 15a
Artikel 15b [Vervallen per 10-03-2017]
Artikel 15c
Artikel 15d
Artikel 15e
Artikel 15f

Afdeling 1B. Het voeren van een administratie

Artikel 15i
Artikel 15j

Afdeling 2. Inschrijvingen betreffende registergoederen

Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31

Titel 2. Rechtshandelingen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Titel 3. Volmacht

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Titel 4. Verkrijging en verlies van goederen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82

Afdeling 2. Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten

Artikel 83
Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86
Artikel 86a
Artikel 86b
Artikel 87
Artikel 87a
Artikel 88
Artikel 89
Artikel 90
Artikel 91
Artikel 92
Artikel 92a [Vervallen per 01-05-2008]
Artikel 93
Artikel 94
Artikel 95
Artikel 96
Artikel 97
Artikel 98

Afdeling 3. Verkrijging en verlies door verjaring

Artikel 99
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106

Titel 5. Bezit en houderschap

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Titel 6. Bewind

Artikel 126

Titel 7. Gemeenschap

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 166
Artikel 167
Artikel 168
Artikel 169
Artikel 170
Artikel 171
Artikel 172
Artikel 173
Artikel 174
Artikel 175
Artikel 176
Artikel 177
Artikel 178
Artikel 179
Artikel 180
Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 184
Artikel 185
Artikel 186
Artikel 187
Artikel 188

Afdeling 2. Enige bijzondere gemeenschappen

Artikel 189
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193
Artikel 194

Afdeling 3. Nietige en vernietigbare verdelingen

Artikel 195
Artikel 196
Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200

Titel 8. Vruchtgebruik

Artikel 201

Artikel 202

Artikel 203

Artikel 204 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 205

Artikel 206

Artikel 207

Artikel 208

Artikel 209

Artikel 210

Artikel 211

Artikel 212

Artikel 213

Artikel 214

Artikel 215

Artikel 216

Artikel 217

Artikel 218

Artikel 219

Artikel 220

Artikel 221

Artikel 222

Artikel 223

Artikel 224

Artikel 225

Artikel 226

Titel 9. Rechten van pand en hypotheek

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 227
Artikel 228
Artikel 229
Artikel 230
Artikel 231
Artikel 233
Artikel 234
Artikel 235

Afdeling 2. Pandrecht

Artikel 236
Artikel 237
Artikel 238
Artikel 239
Artikel 240
Artikel 241
Artikel 242
Artikel 243
Artikel 244
Artikel 245
Artikel 246
Artikel 247
Artikel 248
Artikel 249
Artikel 250
Artikel 251
Artikel 252
Artikel 253
Artikel 254
Artikel 255
Artikel 256
Artikel 257
Artikel 258

Afdeling 3. Pandrecht van certificaathouders

Artikel 259

Afdeling 4. Recht van hypotheek

Artikel 260
Artikel 261
Artikel 262
Artikel 263
Artikel 264
Artikel 265
Artikel 266
Artikel 267
Artikel 267a
Artikel 268
Artikel 269
Artikel 270
Artikel 271
Artikel 272
Artikel 273
Artikel 274
Artikel 275

Titel 10. Verhaalsrecht op goederen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 276
Artikel 277
Artikel 278
Artikel 279
Artikel 280
Artikel 281
Artikel 282

Afdeling 2. Bevoorrechte vorderingen op bepaalde goederen

Artikel 283
Artikel 284
Artikel 285
Artikel 286
Artikel 287

Afdeling 3. Bevoorrechte vorderingen op alle goederen

Artikel 288
Artikel 289

Afdeling 4. Retentierecht

Artikel 290
Artikel 291
Artikel 292
Artikel 293
Artikel 294
Artikel 295

Titel 11. Rechtsvorderingen

Artikel 296

Artikel 297

Artikel 298

Artikel 299

Artikel 300

Artikel 301

Artikel 302

Artikel 303

Artikel 304

Artikel 305

Artikel 305a

Artikel 305b

Artikel 305c

Artikel 305d

Artikel 305e [Nog niet in werking]

Artikel 306

Artikel 307

Artikel 308

Artikel 309

Artikel 310

Artikel 310a

Artikel 310b

Artikel 310c

Artikel 310d

Artikel 311

Artikel 312

Artikel 313

Artikel 314

Artikel 315

Artikel 316

Artikel 317

Artikel 318

Artikel 319

Artikel 320

Artikel 321

Artikel 322

Artikel 323

Artikel 324

Artikel 325

Artikel 326