Home

Kiesbesluit

Geldig van 6 februari 2008 tot 1 januari 2010
Geldig van 6 februari 2008 tot 1 januari 2010

Kiesbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-02-2008 tot 01-01-2010]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 29 augustus 1989, nr. CW89/1/U9, Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de Kieswet;

Gezien het advies van de Kiesraad van 5 april 1989, nr. 4129; De Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 1989, nr. W04.89.0517);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 16 oktober 1989, nr. CW89/1/U13 Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Afdeling I. Algemene bepalingen

Hoofdstuk A. De Kiesraad

Artikel A 1 [Vervallen per 01-01-1998]

Deze tekst is vervallen

Artikel A 2 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel A 3 [Vervallen per 01-01-1998]

Afdeling II. De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van provinciale staten en van de gemeenteraden

Hoofdstuk D. De registratie van de kiesgerechtigdheid

Artikel D 1

Artikel D 1a

Artikel D 2

Artikel D 3

Artikel D 4

Artikel D 5

Artikel D 6

Hoofdstuk E. Kieskringen, stemdistricten en stembureaus

Artikel E 1

Hoofdstuk G. De registratie van de aanduiding van een politieke groepering

Artikel G 1

Hoofdstuk H. De inlevering van de kandidatenlijsten

Artikel H 1

Artikel H 2

Artikel H 3

Hoofdstuk I. Het onderzoek, de verbinding, de nummering en de openbaarmaking van de kandidatenlijsten

Artikel I 1

Artikel I 2

Hoofdstuk J. De stemming

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel J 1
Artikel J 2
Artikel J 3
Artikel J 4
Artikel J 5
Artikel J 6
Artikel J 7
Artikel J 8

§ 2. Het combineren van stemmingen

Artikel J 9
Artikel J 10
Artikel J 11
Artikel J 12
Artikel J 12a [Vervallen per 06-02-2008]

§ 3. [Vervallen per 06-02-2008]

Artikel J 13 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 14 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 14a [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 14b [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 15 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 15a [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 16 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 17 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 18 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 19 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 20 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 20a [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 21 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 21a [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 22 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 23 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 23a [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 23b [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 23c [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 23d [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 23e [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 24 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel J 25 [Vervallen per 06-02-2008]

§ 4. De schorsing van de zitting van het stembureau

Artikel J 26
Artikel J 27
Artikel J 28
Artikel J 29
Artikel J 30
Artikel J 31
Artikel J 32
Artikel J 33
Artikel J 34
Artikel J 35

§ 5. Waarnemers bij de verkiezingen

Artikel J 36
Artikel J 37
Artikel J 38
Artikel J 39
Artikel J 40
Artikel J 41

HOOFDSTUK K. [Vervallen per 06-02-2008]

Artikel K 1 [Vervallen per 06-02-2008]

Hoofdstuk M. Het stemmen per brief

Artikel M 1

Artikel M 2

Artikel M 3

Artikel M 4

Artikel M 5

Artikel M 6

Artikel M 7

Hoofdstuk N. De stemopneming door het stembureau

§ 1. [Vervallen per 06-02-2008]

Artikel N 1 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel N 2 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel N 3 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel N 4 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel N 5 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel N 6 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel N 7 [Vervallen per 06-02-2008]
Artikel N 8 [Vervallen per 06-02-2008]

§ 2. Regeling van de schorsing en hervatting van de stemopneming.

Artikel N 9
Artikel N 10
Artikel N 11
Artikel N 12
Artikel N 13

Hoofdstuk P. De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau

Artikel P 1

Artikel P 2

Afdeling III. De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Hoofdstuk R. De inlevering van de kandidatenlijsten

Artikel R 1

Artikel R 2

Afdeling IV. De verkiezing van de leden van het Europese Parlement

Hoofdstuk Y. De verkiezing van de leden van het Europese Parlement

Artikel Y 1

Artikel Y 1a

Artikel Y 2

Artikel Y 3

Artikel Y 4

Artikel Y 5

Artikel Y 6 [Vervallen per 06-02-2008]

Artikel Y 7

Afdeling V. Slot- en overgangsbepalingen

Hoofdstuk Z. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel Z 1

Artikel Z 2

Artikel Z 3