Home

Vaststelling leeftijdsgrens voor de vervulling van bepaalde functies ex art. 97, eerste lid, Algemeen Rijksambtenarenreglement

Vervallen per 1 januari 2020
Vervallen per 1 januari 2020

Vaststelling leeftijdsgrens voor de vervulling van bepaalde functies ex art. 97, eerste lid, Algemeen Rijksambtenarenreglement

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2020]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2020]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2020]

Deze tekst is vervallen