Home

Gezondheidswet

Geldig van 29 mei 2010 tot 10 oktober 2010
Geldig van 29 mei 2010 tot 10 oktober 2010

Gezondheidswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-05-2010 tot 10-10-2010]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe wettelijke voorschriften vast te stellen met betrekking tot de organisatie van de zorg voor de volksgezondheid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

  1. "Onze Minister": Onze Minister, belast met de zaken betreffende de volksgezondheid;

  2. "hoofdinspecteurs en inspecteurs":de hoofdinspecteurs en inspecteurs van het Staatstoezicht op de volksgezondheid;

  3. "Provinciale Raad": de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid;

  4. "provinciale kruisverenigingen": de provinciale verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend het behartigen of doen behartigen van wijkverpleging en andere sociaal-hygiënische zorg beogen en bij een nationale vereniging met gelijke doelstelling zijn aangesloten.

Hoofdstuk II. [Vervallen per 21-02-1997]

§ 1. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 3 [Vervallen per 21-02-1997]

§ 2. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 4 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 5 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 6 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 7 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 8 [Vervallen per 21-02-1997]

§ 3. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 9 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 10 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 11 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 12 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 13 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 13a [Vervallen per 21-02-1997]

§ 4. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 14 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 15 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 16 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 17 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 18 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 19 [Vervallen per 21-02-1997]

§ 5. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 20 [Vervallen per 21-02-1997]

Hoofdstuk III. De Gezondheidsraad

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26a

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 29 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 30 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 31 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 32 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 33 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 34 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 35 [Vervallen per 05-03-1997]

Hoofdstuk IV. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

Artikel 36

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 41

Artikel 42 [Vervallen per 12-01-1994]

Artikel 43

Artikel 44 [Vervallen per 12-01-1994]

Hoofdstuk V. De Provinciale Raden voor de Volksgezondheid

§ 1. Van de zetel en de taak

Artikel 45

Artikel 46 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 47

§ 2. Van de samenstelling

Artikel 48

Artikel 49

§ 3. Van de commissies

Artikel 50

§ 4. Van het bureau

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

§ 5. Van de werkwijze

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60

Hoofdstuk VI. Geschillen

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 62

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 67 [Vervallen per 19-07-1957]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 69

Artikel 69a

Artikel 70