Home

Wet op de rechterlijke indeling

Geldig van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017
Geldig van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017

Wet op de rechterlijke indeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2016 tot 01-01-2017]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechtsgebieden en de zetels der rechtbanken en kantongerechten opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Rechtbanken en gerechtshoven

Artikel 1

Er zijn elf rechtbanken, die als volgt worden aangeduid:

 1. de rechtbank Amsterdam;

 2. de rechtbank Den Haag;

 3. de rechtbank Gelderland;

 4. de rechtbank Limburg;

 5. de rechtbank Midden-Nederland;

 6. de rechtbank Noord-Holland;

 7. de rechtbank Noord-Nederland;

 8. de rechtbank Oost-Brabant;

 9. de rechtbank Overijssel;

 10. de rechtbank Rotterdam;

 11. de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Artikel 2

Er zijn vier gerechtshoven, die als volgt worden aangeduid:

 1. het gerechtshof Amsterdam;

 2. het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;

 3. het gerechtshof Den Haag;

 4. het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Artikel 3

§ 2. Arrondissementen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 3. Ressorten

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 18

Artikel 19