Home

Wetboek van Strafvordering

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Wetboek van Strafvordering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz..

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafvordering vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Worden vastgesteld de navolgende bepalingen welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafvordering

Eerste Boek. Algemeene bepalingen

Titel I. Strafvordering in het algemeen

Eerste afdeeling. Inleidende bepaling

Artikel 1

Tweede afdeeling. Relatieve bevoegdheid van de rechtbanken tot kennisneming van strafbare feiten

Artikel 2
Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6

Derde afdeeling. Vervolging van strafbare feiten

Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11

Vierde afdeeling. Beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten

Artikel 12
Artikel 12a
Artikel 12b
Artikel 12c
Artikel 12d
Artikel 12e
Artikel 12f
Artikel 12g
Artikel 12h
Artikel 12i
Artikel 12j
Artikel 12k
Artikel 12l
Artikel 12m [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 12n [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 12o [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 12p [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 13
Artikel 13a

Vijfde afdeeling. Schorsing der vervolging

Artikel 14
Artikel 14a
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 19
Artikel 20

Zesde afdeeling. Behandeling door de raadkamer

Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2002]

Titel II. De verdachte

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 27b

Artikel 27c

Artikel 27ca

Artikel 27cb

Artikel 27d

Artikel 27e

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28ab

Artikel 28b

Artikel 28c

Artikel 28d

Artikel 28e

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 29b

Artikel 29c

Artikel 29d

Artikel 29e

Artikel 29f

Titel IIa. Kennisneming van processtukken

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 33

Artikel 34

Titel IIb. Kennisgeving van gerechtelijke mededelingen

Artikel 36a

Artikel 36b

Artikel 36c

Artikel 36d

Artikel 36e

Artikel 36f

Artikel 36g

Artikel 36h

Artikel 36i

Artikel 36j

Artikel 36k

Artikel 36l

Artikel 36m

Artikel 36n

Titel III. De raadsman

Eerste afdeling. Optreden raadsman

Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44

Tweede afdeling. Bevoegdheden van de raadsman betreffende het verkeer met de verdachte en de kennisneming van processtukken

Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48

Derde afdeeling. [Vervallen per 01-03-2017]

Artikel 49 [Vervallen per 01-03-2017]
Artikel 50 [Vervallen per 01-03-2017]
Artikel 50a [Vervallen per 01-03-2017]
Artikel 51 [Vervallen per 01-03-2017]

Titel IIIA. Het slachtoffer

Eerste afdeling. Definities

Artikel 51a

Tweede afdeling. Rechten van het slachtoffer

Artikel 51aa
Artikel 51ab
Artikel 51ac
Artikel 51b
Artikel 51c
Artikel 51ca
Artikel 51d
Artikel 51e

Derde afdeling. Schadevergoeding

Artikel 51f
Artikel 51g
Artikel 51h

Titel IIIC. : De deskundige

Artikel 51i

Artikel 51j

Artikel 51k

Artikel 51l

Artikel 51m

Titel IV. Eenige bijzondere dwangmiddelen

Eerste afdeeling. Aanhouding en inverzekeringstelling

Artikel 52
Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 55a
Artikel 55b
Artikel 55c
Artikel 55d
Artikel 55e
Artikel 56
Artikel 56a
Artikel 56b
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59
Artikel 59a
Artikel 59b
Artikel 59c
Artikel 60
Artikel 61 [Vervallen per 01-03-2017]
Artikel 61a
Artikel 61b [Vervallen per 01-03-2002]
Artikel 61c [Vervallen per 01-03-2002]
Artikel 62
Artikel 62a

Tweede afdeeling. Voorloopige hechtenis

§ 1. Bevelen tot voorloopige hechtenis
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 66a
Artikel 67
Artikel 67a
Artikel 67b
Artikel 68
Artikel 69
Artikel 70
Artikel 71
Artikel 72
Artikel 72a
Artikel 73
Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76
§ 2. Het hooren van den in voorloopige hechtenis gestelden verdachte
Artikel 77
§ 3. Inhoud der bevelen en hunne beteekening
Artikel 78
Artikel 79
§ 4. Schorsing der voorloopige hechtenis
Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86
Artikel 87
Artikel 88

Tweede afdeling A. [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 90 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 91 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 92 [Vervallen per 28-07-1975]
Artikel 93 [Vervallen per 01-01-2020]

Derde afdeeling. Inbeslagneming

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 94
Artikel 94a
Artikel 94b
Artikel 94c
Artikel 94d
§ 2. Inbeslagneming door opsporingsambtenaren of bijzondere personen
Artikel 95
Artikel 96
Artikel 96a
Artikel 96b
Artikel 96c
Artikel 97
Artikel 98
Artikel 99
Artikel 99a
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 102a
§ 2a. Inbeslagneming op grond van artikel 94a
Artikel 103
§ 3. Inbeslagneming door den rechter-commissaris
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 107 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 112 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 113 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 114
Artikel 115 [Vervallen per 01-02-1959]
§ 4. Teruggave en bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 117a
Artikel 118
Artikel 118a
Artikel 118b [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 119
Artikel 119a
Artikel 120 [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 121 [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 122 [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 123 [Vervallen per 01-01-1996]

Vierde afdeeling. Handhaving der orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen

Artikel 124

Vijfde afdeling. Maatregelen ter gelegenheid van een schouw of een doorzoeking

Artikel 125
Artikel 125a [Vervallen per 01-03-1993]
Artikel 125b [Vervallen per 01-03-1993]
Artikel 125c [Vervallen per 01-03-1993]
Artikel 125d [Vervallen per 01-03-1993]
Artikel 125e [Vervallen per 01-03-1993]

Zesde afdeling

Artikel 125f [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 125g [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 125h [Vervallen per 01-02-2000]

Zevende afdeling. Doorzoeking ter vastlegging van gegevens

Artikel 125i
Artikel 125j
Artikel 125k
Artikel 125l
Artikel 125la
Artikel 125m
Artikel 125n
Artikel 125o
Artikel 125p

Negende afdeling. strafrechtelijk financieel onderzoek

Artikel 126
Artikel 126a
Artikel 126b
Artikel 126c
Artikel 126d
Artikel 126e
Artikel 126f
Artikel 126fa

Titel IVA. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing

Eerste afdeling. Stelselmatige observatie

Artikel 126g

Tweede afdeling. Infiltratie

Artikel 126h

Derde afdeling. Pseudo-koop of -dienstverlening

Artikel 126i

Vierde afdeling. Stelselmatige inwinning van informatie

Artikel 126j

Vijfde afdeling. Bevoegdheden in een besloten plaats

Artikel 126k

Zesde afdeling. Opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel

Artikel 126l

Zevende afdeling. Onderzoek van communicatie door middel van geautomatiseerde werken

Artikel 126la [Vervallen per 01-03-2019]
Artikel 126m
Artikel 126ma
Artikel 126n
Artikel 126na
Artikel 126nb

Achtste afdeling. Onderzoek in een geautomatiseerd werk

Artikel 126nba

Negende afdeling. Vorderen van gegevens

Artikel 126nc
Artikel 126nd
Artikel 126nda
Artikel 126ne
Artikel 126nf
Artikel 126ng
Artikel 126nh
Artikel 126ni

Titel V. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband

Artikel 126o

Artikel 126p

Artikel 126q

Artikel 126qa

Artikel 126r

Artikel 126s

Artikel 126t

Artikel 126ta

Artikel 126u

Artikel 126ua

Artikel 126ub

Artikel 126uba

Artikel 126uc

Artikel 126ud

Artikel 126ue

Artikel 126uf

Artikel 126ug

Artikel 126uh

Artikel 126ui

Titel VA. Bijstand aan opsporing door burgers

Eerste afdeling. Verzoek informatie in te winnen

Artikel 126v

Tweede afdeling. Burgerinfiltratie

Artikel 126w
Artikel 126x

Derde afdeling. Burgerpseudo-koop of -dienstverlening

Artikel 126ij
Artikel 126z

Titel VB. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 126za
Artikel 126zb
Artikel 126zc

Tweede afdeling. Stelselmatige observatie, pseudo-koop of -dienstverlening, stelselmatige inwinning van informatie, bevoegdheden in een besloten plaats en infiltratie

Artikel 126zd
Artikel 126ze

Derde afdeling. Opnemen en onderzoek communicatie

Artikel 126zf
Artikel 126zg
Artikel 126zga
Artikel 126zh
Artikel 126zi
Artikel 126zj
Artikel 126zja

Derde afdeling A. Vorderen van gegevens

Artikel 126zk
Artikel 126zl
Artikel 126zm
Artikel 126zn
Artikel 126zo
Artikel 126zp

Derde afdeling B. Onderzoek in een geautomatiseerd werk

Artikel 126zpa

Vierde afdeling. Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen en kleding

Artikel 126zq
Artikel 126zr
Artikel 126zs

Vijfde afdeling. Onderzoek aan het lichaam en DNA-onderzoek

Artikel 126zsa

Titel VC. Bijstand aan opsporing van terroristische misdrijven door burgers

Artikel 126zt

Artikel 126zu

Titel VD. Algemene regels betreffende de bevoegdheden in de titels IVA tot en met VC

Eerste afdeling. Voeging bij de processtukken

Artikel 126aa

Tweede afdeling. Kennisgeving aan betrokkene

Artikel 126bb

Derde afdeling. De bewaring en de vernietiging van processen-verbaal en andere voorwerpen, het gebruik van gegevens voor een ander doel en de ontoegankelijkmaking en vernietiging van gegevens

Artikel 126cc
Artikel 126dd

Vierde afdeling. Technische hulpmiddelen

Artikel 126ee

Vijfde afdeling. Verbod op doorlaten

Artikel 126ff

Zesde afdeling. Uitstel melding onbekende kwetsbaarheden

Artikel 126ffa

Titel VE. Verkennend onderzoek

Artikel 126gg

Artikel 126hh

Artikel 126ii

Titel VF. Vastleggen en bewaren van kentekengegevens

Artikel 126jj

Titel VI. Beteekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen

Artikel 127

Artikel 127a

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 131a

Artikel 131b

Artikel 132

Artikel 132a

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135

Artikel 135a

Artikel 136

Artikel 136a

Artikel 136b

Artikel 136c

Artikel 136d

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 138a

Artikel 138b

Artikel 138c

Artikel 138d

Artikel 138e

Artikel 138f

Artikel 138g

Artikel 138h

Tweede Boek. Strafvordering in eersten aanleg

Titel I. Het opsporingsonderzoek

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 139 [Vervallen per 12-04-1967]
Artikel 140
Artikel 140a
Artikel 141
Artikel 142
Artikel 143 [Vervallen per 01-01-1957]
Artikel 144 [Vervallen per 01-01-1957]
Artikel 145 [Vervallen per 01-04-1994]
Artikel 146
Artikel 146a
Artikel 147

Tweede afdeeling. De officieren van justitie

Artikel 148
Artikel 148a
Artikel 148b
Artikel 148ba
Artikel 148c
Artikel 149
Artikel 149a
Artikel 149b
Artikel 150
Artikel 150a
Artikel 150b
Artikel 150c
Artikel 151
Artikel 151a
Artikel 151b
Artikel 151c [Vervallen per 01-04-2012]
Artikel 151d
Artikel 151da
Artikel 151e
Artikel 151f
Artikel 151g
Artikel 151h
Artikel 151i

Derde afdeling. Verslaglegging door opsporingsambtenaren

Artikel 152
Artikel 153
Artikel 154 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 155 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 156
Artikel 157 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 158 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 159

Vierde afdeeling. Aangiften en klachten

Artikel 160
Artikel 161
Artikel 162
Artikel 163
Artikel 164
Artikel 165
Artikel 165a
Artikel 166
Artikel 166a

Vijfde afdeeling. Beslissingen omtrent vervolging

Artikel 167
Artikel 167a

Titel II. De rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken

Artikel 168 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 169 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 173

Artikel 174

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177

Artikel 177a

Artikel 177b

Artikel 178

Artikel 178a

Artikel 179

Artikel 180

Titel III. Onderzoek door de rechter-commissaris

Eerste afdeling. Aanleiding tot het verrichten van onderzoekshandelingen

Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 184

Tweede afdeling. Het verrichten van onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris

Artikel 185
Artikel 186
Artikel 186a
Artikel 187
Artikel 187a
Artikel 187b
Artikel 187c
Artikel 187d
Artikel 188
Artikel 189
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193
Artikel 194 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 195
Artikel 195a
Artikel 195b
Artikel 195c
Artikel 195d
Artikel 195e [Vervallen per 01-04-2012]
Artikel 195f
Artikel 195g
Artikel 196
Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199

Derde afdeeling. Het verhoor van den verdachte

Artikel 200
Artikel 201 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 202
Artikel 203
Artikel 204
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 208 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 209

Vierde afdeeling. Het verhoor van den getuige

Artikel 210
Artikel 211
Artikel 212
Artikel 213
Artikel 214
Artikel 215
Artikel 216
Artikel 216a
Artikel 217
Artikel 218
Artikel 218a
Artikel 219
Artikel 219a
Artikel 219b
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225
Artikel 226

Vierde Afdeling A. Bedreigde getuigen

Artikel 226a
Artikel 226b
Artikel 226c
Artikel 226d
Artikel 226e
Artikel 226f

Vierde afdeling B. Toezeggingen aan getuigen die tevens verdachte zijn

Artikel 226g
Artikel 226h
Artikel 226i
Artikel 226j

Vierde afdeling C. Toezeggingen aan getuigen die reeds veroordeeld zijn

Artikel 226k

Vierde afdeling D. Maatregelen tot bescherming van getuigen

Artikel 226l

Vierde afdeling E. Afgeschermde getuigen

Artikel 226m
Artikel 226n
Artikel 226o
Artikel 226p
Artikel 226q
Artikel 226r
Artikel 226s

Vijfde afdeeling. Deskundigen

Artikel 227
Artikel 228
Artikel 229
Artikel 230
Artikel 231
Artikel 232
Artikel 233 [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 234 [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 235 [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 236

Zesde afdeling. Beëindiging van het onderzoek

Artikel 237
Artikel 238
Artikel 239 [Vervallen per 01-02-2000]
Artikel 240 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 241 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 241a [Vervallen per 01-01-2013]

Zevende afdeling. Bevoegdheden van de raadsman

Artikel 241b

Achtste afdeling. Geen beroep in cassatie voor het openbaar ministerie

Artikel 241c

Titel IV. Beslissingen omtrent verdere vervolging

Artikel 242

Artikel 243

Artikel 244 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 245 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 245a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 246

Artikel 247

Artikel 248 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 249 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 250 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 250a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 251 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 252 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 253 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 254 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 255

Artikel 255a

Slotbepalingen betreffende het voorbereidend onderzoek

Artikel 256
Artikel 257 [Vervallen per 01-01-2013]

Titel IVa. Vervolging door een strafbeschikking

Eerste afdeling. De strafbeschikking

Artikel 257a

Tweede afdeling. Oplegging door opsporingsambtenaren en lichamen of personen, met een publieke taak belast

Artikel 257b
Artikel 257ba

Derde afdeling. Waarborgen bij de oplegging

Artikel 257c

Vierde afdeling. Uitreiken en toezenden van de strafbeschikking

Artikel 257d

Vijfde afdeling. Het doen van verzet

Artikel 257e

Zesde afdeling. De behandeling van het verzet

Artikel 257f

Zevende afdeling. Openbaarheid

Artikel 257g [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 257h

Titel V. Aanhangig maken der zaak ter terechtzitting

Artikel 258

Artikel 258a [Nog niet in werking]

Artikel 259

Artikel 260

Artikel 261

Artikel 261a

Artikel 262

Artikel 262a

Artikel 263

Artikel 264

Artikel 265

Artikel 266

Artikel 267

Titel VI. Behandeling van de zaak door de rechtbank

Eerste afdeling. Onderzoek op de terechtzitting

Artikel 268
Artikel 269
Artikel 270
Artikel 271
Artikel 272
Artikel 273
Artikel 274
Artikel 275
Artikel 276
Artikel 277
Artikel 277a [Vervallen per 15-05-1998]
Artikel 278
Artikel 279
Artikel 280
Artikel 280a [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 281
Artikel 282
Artikel 282a
Artikel 283
Artikel 284
Artikel 285
Artikel 286
Artikel 287
Artikel 288
Artikel 288a
Artikel 289
Artikel 290
Artikel 291
Artikel 292
Artikel 293
Artikel 294
Artikel 295
Artikel 296
Artikel 297
Artikel 298 [Vervallen per 01-07-2003]
Artikel 299
Artikel 300
Artikel 301
Artikel 302
Artikel 303
Artikel 304 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 305 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 306 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 307 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 308 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 309
Artikel 310
Artikel 311
Artikel 312
Artikel 313
Artikel 314
Artikel 314a
Artikel 315
Artikel 316
Artikel 317
Artikel 318
Artikel 319
Artikel 320
Artikel 321 [Vervallen per 01-01-2005]
Artikel 322
Artikel 323 [Vervallen per 01-02-1998]
Artikel 324
Artikel 325
Artikel 326
Artikel 327
Artikel 327a
Artikel 328
Artikel 329
Artikel 330
Artikel 331

Tweede afdeeling. Onderzoek van de vordering van de benadeelde partij op de terechtzitting

Artikel 332
Artikel 333
Artikel 334
Artikel 335

Tweede Afdeling A. [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 336 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 337 [Vervallen per 01-01-2011]

Derde afdeeling. Bewijs

Artikel 338
Artikel 339
Artikel 340
Artikel 341
Artikel 342
Artikel 343
Artikel 344
Artikel 344a

Vierde afdeeling. Beraadslaging en uitspraak

Artikel 345
Artikel 346
Artikel 347
Artikel 348
Artikel 349
Artikel 350
Artikel 351
Artikel 352
Artikel 353
Artikel 354
Artikel 354a
Artikel 355
Artikel 356
Artikel 357
Artikel 358
Artikel 359
Artikel 359a
Artikel 360
Artikel 361
Artikel 361a
Artikel 362
Artikel 363
Artikel 364
Artikel 365
Artikel 365a
Artikel 365b
Artikel 365c
Artikel 366
Artikel 366a
Artikel 366b

Titel VII. Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de politierechter

Artikel 367

Artikel 368

Artikel 369

Artikel 370

Artikel 370a

Artikel 371

Artikel 372

Artikel 373

Artikel 374

Artikel 375

Artikel 376

Artikel 377

Artikel 378

Artikel 378a

Artikel 379

Artikel 380

Artikel 381

Titel VIII. Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de kantonrechter

Artikel 382

Artikel 383

Artikel 384

Artikel 385

Artikel 386

Artikel 387

Artikel 388

Artikel 389 [Vervallen per 01-02-1940]

Artikel 390

Artikel 391

Artikel 392

Artikel 393

Artikel 394

Artikel 395

Artikel 395a

Artikel 396

Artikel 397

Artikel 397a

Artikel 398

Derde Boek. Rechtsmiddelen

A. Gewone rechtsmiddelen

Titel I. [Vervallen per 01-03-2007]

Artikel 399 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 400 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 401 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 402 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 403 [Vervallen per 01-03-2007]

Titel II. Hooger beroep van uitspraken

Artikel 404
Artikel 405 [Vervallen per 01-01-1936]
Artikel 406
Artikel 407
Artikel 408
Artikel 408a
Artikel 409
Artikel 410
Artikel 410a
Artikel 411
Artikel 411a
Artikel 412
Artikel 413
Artikel 414
Artikel 415
Artikel 416
Artikel 417
Artikel 418
Artikel 419
Artikel 420
Artikel 421
Artikel 422
Artikel 422a
Artikel 423
Artikel 423a [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 424 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 425
Artikel 426

Titel III. Beroep in cassatie van uitspraken

Artikel 427
Artikel 428
Artikel 429
Artikel 430 [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 431
Artikel 432
Artikel 432a
Artikel 433
Artikel 434
Artikel 435
Artikel 436
Artikel 437
Artikel 438
Artikel 439
Artikel 440
Artikel 441
Artikel 442
Artikel 443
Artikel 444

Titel IV. Hooger beroep en beroep in cassatie van beschikkingen. Bezwaarschriften

Artikel 445
Artikel 446
Artikel 447
Artikel 448
Artikel 448a [Vervallen per 01-01-1994]

Titel V. Aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Artikel 449
Artikel 450
Artikel 451
Artikel 451a
Artikel 451b
Artikel 452

Titel VI. Intrekking en afstand van gewone rechtsmiddelen

Artikel 453
Artikel 454
Artikel 455

B. Buitengewone rechtsmiddelen

Titel VII. Cassatie "in het belang der wet"

Artikel 456

Titel VIII. Herziening van arresten en vonnissen

Eerste Afdeling. Herziening ten voordele van de gewezen verdachte
Artikel 457
Artikel 458
Artikel 459
Artikel 460
Artikel 461
Artikel 462
Artikel 463
Artikel 464
Artikel 464a
Artikel 465
Artikel 466
Artikel 467
Artikel 468
Artikel 469
Artikel 470
Artikel 471
Artikel 472
Artikel 473
Artikel 474
Artikel 475
Artikel 476
Artikel 477
Artikel 478
Artikel 479
Artikel 480 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 481
Artikel 482 [Vervallen per 01-01-2020]
Tweede Afdeling. Herziening ten nadele van de gewezen verdachte
Artikel 482a
Artikel 482b
Artikel 482c
Artikel 482d
Artikel 482e
Artikel 482f
Artikel 482g
Artikel 482h
Artikel 482i

Vierde Boek. Eenige rechtsplegingen van bijzonderen aard

Titel I. Strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt

Artikel 483 [Vervallen per 19-09-2018]

Artikel 484

Artikel 485

Titel II. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 486
Artikel 487

Tweede afdeling. Strafvordering in zaken betreffende personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt

Artikel 488
Artikel 488a
Artikel 488aa
Artikel 488ab
Artikel 488ac
Artikel 488b
Artikel 488c [Vervallen per 01-03-2017]
Artikel 489
Artikel 489a
Artikel 490
Artikel 490a [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 491
Artikel 491a
Artikel 492
Artikel 493
Artikel 493a
Artikel 494
Artikel 494a
Artikel 494b
Artikel 495
Artikel 495a
Artikel 495b
Artikel 496
Artikel 496a
Artikel 496b [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 496c [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 496d [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 496e [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 496f [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 497
Artikel 498
Artikel 498a [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 499
Artikel 500
Artikel 501
Artikel 502
Artikel 503
Artikel 503a [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 504 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 505 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 506 [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 507 [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 508 [Vervallen per 01-09-1995]
Artikel 509 [Vervallen per 01-09-1995]

Titel IIA. Berechting van verdachten bij wie een psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap wordt vermoed

Artikel 509a

Artikel 509b

Artikel 509c

Artikel 509d

Artikel 509e [Vervallen per 01-01-2013]

Titel IIB. Rechtsplegingen in verband met de terbeschikkingstelling en de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis

Eerste afdeling. Inleidende bepalingen

Artikel 509f
Artikel 509g
Artikel 509h
Artikel 509i [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509i bis

Tweede afdeling. [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509j [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509jbis [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509k [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509l [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509m [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509n [Vervallen per 01-01-2020]

Derde afdeling. [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509o [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509oa [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509p [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509q [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509r [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509s [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509t [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509u [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509u bis [Vervallen per 01-01-2020]

Vierde afdeling. [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509v [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509w [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 509x [Vervallen per 01-01-2020]

TITEL IIC. [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509y [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509z [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509aa [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509bb [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509cc [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509dd [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509ee [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509ff [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 509gg [Vervallen per 01-01-2020]

Titel IID. Gedragsaanwijzing ter beëindiging van ernstige overlast

Artikel 509hh

Titel III. Vervolging en berechting van rechterlijke ambtenaren

Artikel 510

Artikel 511

Titel IIIa. Onderzoek naar gebruik van geweld door ambtenaren

Artikel 511a

Artikel 511aa

Artikel 511ab

Artikel 511ac

Titel IIIb. Strafvordering ter zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Artikel 511b

Artikel 511c

Artikel 511d

Artikel 511e

Artikel 511f

Artikel 511g

Artikel 511h

Artikel 511i

Titel IV. Wraking en verschoning van rechters

Artikel 512

Artikel 513

Artikel 514

Artikel 515

Artikel 516 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 517

Artikel 518

Artikel 519 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 520 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 521 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 522 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 523 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 524 [Vervallen per 01-01-1994]

Titel V. Geschillen over rechtsmacht

Artikel 525

Artikel 526

Artikel 527

Titel VI. Vervolging en berechting van rechtspersonen

Artikel 528

Titel VIa. Schadevergoeding en andere bijzondere kosten

Artikel 529

Artikel 530

Artikel 531

Artikel 532

Artikel 533

Artikel 534

Artikel 535

Artikel 536

Artikel 537

Artikel 538

Artikel 539

Titel VIb. Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank

Eerste afdeling. Algemeen

Artikel 539a
Artikel 539b
Artikel 539c
Artikel 539d
Artikel 539e
Artikel 539f

Tweede afdeling. Toepassing van enige bijzondere dwangmiddelen

Artikel 539g
Artikel 539h
Artikel 539i
Artikel 539j
Artikel 539k
Artikel 539l
Artikel 539m
Artikel 539n
Artikel 539o
Artikel 539p
Artikel 539q
Artikel 539r
Artikel 539s
Artikel 539t

Derde afdeling. Verplichtingen van de schipper

Artikel 539u
Artikel 539v
Artikel 539w

Titel VII. Rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde

Artikel 540

Artikel 541

Artikel 542

Artikel 543

Artikel 544

Artikel 545

Artikel 546

Artikel 547

Artikel 548

Artikel 549

Artikel 550

Titel VIII. Bijzondere bepalingen omtrent opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij het Wetboek van Strafrecht

Artikel 551

Artikel 551a

Artikel 552

Titel IX. Beklag

Artikel 552a

Artikel 552ab

Artikel 552b

Artikel 552c

Artikel 552ca

Artikel 552d

Artikel 552e

Artikel 552f

Artikel 552fa

Artikel 552g

Titel X. Innovatie van verschillende onderwerpen

Eerste afdeling. Prejudiciële procedure bij de Hoge Raad

Artikel 553
Artikel 554
Artikel 555

Tweede afdeling. Vastleggen en kennisnemen van gegevens na inbeslagneming

Artikel 556
Artikel 557
Artikel 558

Derde afdeling. Opnamen van beeld, geluid of beeld en geluid als onderdeel van de verslaglegging en als wettig bewijsmiddel

§ 1. Algemene bepaling
Artikel 559
§ 2. Verslaglegging door opsporingsambtenaren
Artikel 560
§ 3. Behandeling van de zaak door de rechtbank
Artikel 561
Artikel 562
Artikel 563
Artikel 564
Artikel 565
Artikel 566
Artikel 567
§ 4. Behandeling van de zaak in hoger beroep door het gerechtshof
Artikel 568
Artikel 569

Vierde afdeling. Bevoegdheden van de hulpofficier van justitie

Artikel 570

Vijfde afdeling. Mediation na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting

Artikel 571
Artikel 572
Artikel 573
Artikel 574

Zesde afdeling. Toepassing

Artikel 575

Titel XI. Wederzijdse erkenning

Eerste afdeling. Bevriezingsbevel

§ 1. Bevelen uitgevaardigd door een andere lidstaat van de Europese Unie
Artikel 552jj [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552kk [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552ll [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552mm [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552nn [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552oo [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552pp [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552qq [Vervallen per 01-07-2018]
§ 2. Bevelen uitgevaardigd door Nederland
Artikel 552rr [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552ss [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552tt [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552uu [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552vv [Vervallen per 01-07-2018]

Tweede afdeling. Europees bewijsverkrijgingsbevel

§ 1. Europees bewijsverkrijgingsbevel uitgevaardigd door een andere lidstaat van de Europese Unie
Artikel 552ww [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552xx [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552yy [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552zz [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552aaa [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552bbb [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552ccc [Vervallen per 01-07-2018]
§ 2. Europees bewijsverkrijgingsbevel uitgevaardigd door Nederland
Artikel 552ddd [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552eee [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552fff [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552ggg [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 552hhh [Vervallen per 01-07-2018]

Vijfde Boek. Internationale en Europese strafrechtelijke samenwerking

Titel 1. Internationale rechtshulp in strafzaken

Eerste afdeling. Verzoeken om internationale rechtshulp in strafzaken

Artikel 5.1.1. (verzoeken om rechtshulp)

Tweede afdeling. Verzoeken tot rechtshulp gericht aan het buitenland

Artikel 5.1.2. (verzoek om rechtshulp aan het buitenland)
Artikel 5.1.3. (vereisten verzoek om rechtshulp aan het buitenland)
Artikel 5.1.3a

Derde afdeling. Verzoeken tot rechtshulp gericht aan Nederland

Artikel 5.1.4. (inwilliging van een verzoek tot rechtshulp)
Artikel 5.1.5. (weigeringsgronden)
Artikel 5.1.6. (uitvoering van een verzoek tot rechtshulp)
Artikel 5.1.7. (zelfstandige inwilliging en uitvoering door opsporingsambtenaren)
Artikel 5.1.8. (inzet van opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen)
Artikel 5.1.9. (videoconferentie)
Artikel 5.1.10. (overdracht resultaten uitvoering rechtshulpverzoek aan het buitenland)
Artikel 5.1.11. (rechtsmiddel tegen inbeslagneming ter uitvoering van een rechtshulpverzoek en overdracht stukken en voorwerpen)
Artikel 5.1.12. (directe doorgeleiding telecommunicatie)
Artikel 5.1.13. (opnemen telecommunicatie van gebruiker die zich op Nederlands grondgebied bevindt)
Artikel 5.1.14. (uitreiking van stukken)

Vierde afdeling. Feiten begaan aan boord van luchtvaartuigen

Artikel 5.1.15. (toepasselijke bepalingen onderzoek)
Artikel 5.1.16. (weigeringsgronden)

Titel 2. Internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams

Artikel 5.2.1. (instelling gemeenschappelijk onderzoeksteam)

Artikel 5.2.2. (uitoefening bevoegdheden)

Artikel 5.2.3. (bewijskracht)

Artikel 5.2.4. (overdracht resultaten onderzoek)

Artikel 5.2.5. (rechtstreeks doorgeleiden telecommunicatie)

Titel 3. Overdracht en overname van strafvervolging

Eerste afdeling. Overdracht van strafvervolging

§ 1. Overdracht van strafvervolging door Onze Minister van Veiligheid en Justitie
Artikel 5.3.1. (voorstel tot overdracht strafvervolging aan Minister)
Artikel 5.3.2. (beslissing Minister over overdracht)
Artikel 5.3.3. (voorzetting zaak na voorstel tot overdracht)
Artikel 5.3.4. (kennisgeving aan de officier van justitie)
§ 2. Overdracht van strafvervolging door de officier van justitie
Artikel 5.3.5. (rechtstreeks verzoek aan buitenlandse autoriteit)

Tweede afdeling. Overname van strafvervolging

§ 1. Overname van strafvervolging door Onze Minister van Veiligheid en Justitie
Artikel 5.3.6. (doorsturen verzoek aan Minister)
Artikel 5.3.7. (afwijzing verzoek tot overname)
Artikel 5.3.8. (toezending verzoek tot overname aan officier van justitie)
Artikel 5.3.9. (advies van officier van justitie)
Artikel 5.3.10. (beslissing van Minister van Veiligheid en Justitie)
Artikel 5.3.11. (verzoek om nadere informatie)
Artikel 5.3.12. (intrekking inwilliging)
Artikel 5.3.13. (kennisgeving aan officier van justitie)
Artikel 5.3.14. (geen bevoegdheid tot strafvervolging)
Artikel 5.3.15. (bewijskracht buitenlandse stukken)
Artikel 5.3.16. (overname strafvervolging bij terrorisme)
§ 2. Overname van strafvervolging door de officier van justitie
Artikel 5.3.17. (zelfstandige bevoegdheid tot overname officier van justitie)
§ 3. Overname van strafvervolging van een internationaal gerecht
Artikel 5.3.18. (verzoek tot instellen strafvervolging)
Artikel 5.3.19. (verzoek om nadere informatie)
Artikel 5.3.20. (advies van officier van justitie)
Artikel 5.3.21. (beslissing Minister van Veiligheid en Justitie)
Artikel 5.3.22. (schakelbepaling)

Titel 4. Europees onderzoeksbevel

Eerste afdeling. Het Europees onderzoeksbevel

Artikel 5.4.1. (Europees onderzoeksbevel)

Tweede afdeling. Uitvoering van een Europees onderzoeksbevel

Artikel 5.4.2. (Ontvangst, erkenning en uitvoering van het bevel)
Artikel 5.4.3. (Vatbaarheid voor erkenning)
Artikel 5.4.4. (Weigeringsgronden)
Artikel 5.4.5. (Uitvoering van het bevel)
Artikel 5.4.6. (Opschorting van erkenning en uitvoering)
Artikel 5.4.7. (Toepassing bevoegdheden ter uitvoering van Europees onderzoeksbevel)
Artikel 5.4.8. (Rechter-commissaris)
Artikel 5.4.9. (Overdracht resultaten)
Artikel 5.4.10. (Kennisgeving rechtsmiddelen)
Artikel 5.4.11. (Aansprakelijkheid)
Artikel 5.4.12. (Kosten)

Derde afdeling. Nadere regeling van de uitvoering van enkele onderzoeksbevoegdheden

Artikel 5.4.13. (Verhoor per videoconferentie of met andere audiovisuele transmissiemiddelen)
Artikel 5.4.14. (Tijdelijke overbrenging van een Nederlandse gedetineerde naar de uitvaardigende staat ter uitvoering van een bevoegdheid)
Artikel 5.4.15. (Tijdelijke overbrenging van een buitenlandse gedetineerde naar Nederland ter uitvoering van een bevoegdheid ten behoeve van de buitenlandse autoriteit)
Artikel 5.4.16. (Doortocht)
Artikel 5.4.17. (Opnemen van telecommunicatie)
Artikel 5.4.18. (Kennisgeving aan de lidstaat waar de persoon op wie het opnemen van telecommunicatie betrekking heeft, zich bevindt wanneer geen technische bijstand is vereist)
Artikel 5.4.19. (Vordering verstrekking toekomstige gegevens, gecontroleerde aflevering, infiltratie)
Artikel 5.4.20. (Bevriezing)

Vierde afdeling. Uitvaardiging van een Europees onderzoeksbevel

Artikel 5.4.21. (Uitvaardiging Europees onderzoeksbevel)
Artikel 5.4.22. (Inhoud en taal uitgevaardigd Europees onderzoeksbevel)
Artikel 5.4.23. (Toezending aan de buitenlandse uitvoerende autoriteit)
Artikel 5.4.24. (Uitvaardiging Europees onderzoeksbevel inzake bevriezing)
Artikel 5.4.25. (Uitvaardiging Europees onderzoeksbevel ter zake van verhoor per videoconferentie)
Artikel 5.4.26. (Tijdelijke terbeschikkingstelling van een buitenlandse gedetineerde aan Nederland)
Artikel 5.4.27. (Tijdelijke terbeschikkingstelling van gedetineerde aan buitenland ten behoeve van uitvoering Europees onderzoeksbevel uitgevaardigd door Nederland)
Artikel 5.4.28. (Uitvaardiging Europees onderzoeksbevel tot opnemen van telecommunicatie)
Artikel 5.4.29. (Opnemen van telecommunicatie zonder bijstand buitenlandse autoriteiten)
Artikel 5.4.30. (Algemene maatregel van bestuur)
Artikel 5.4.31. (Ministeriële regeling)

Titel 5. Europees bevriezingsbevel

Eerste afdeling. Bevelen uitgevaardigd door een andere lidstaat van de Europese Unie

Artikel 5.5.1. (buitenlands bevel tot beslag)
Artikel 5.5.2. (bijbehorend certificaat)
Artikel 5.5.3. (erkenning en tenuitvoerlegging)
Artikel 5.5.4. (opschorting tenuitvoerlegging)
Artikel 5.5.5. (schakelbepaling)
Artikel 5.5.6. (schakelbepaling)
Artikel 5.5.7. (voortduring beslag)
Artikel 5.5.8. (overdracht inbeslaggenomen voorwerpen)

Tweede afdeling. Bevelen uitgevaardigd door Nederland

Artikel 5.5.9. (bevel tot inbeslagneming)
Artikel 5.5.10. (certificaat)
Artikel 5.5.11. (toezending aan andere lidstaat)
Artikel 5.5.12. (mogelijkheid tot beklag)
Artikel 5.5.13. (intrekking bevel)

Derde afdeling. Bevriezingsbevelen op grond van Verordening 2018/1805

Artikel 5.5.14. (begripsbepalingen)
Artikel 5.5.15. (inkomend bevriezingsbevel)
Artikel 5.5.16. (weigeringsgronden)
Artikel 5.5.17. (prioritering)
Artikel 5.5.18. (rechtsmiddelen)
Artikel 5.5.19. (uitgaand bevriezingsbevel)

Titel 6

(Gereserveerd)

Titel 7. Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 5.7.1
Artikel 5.7.2
Artikel 5.7.3
Artikel 5.7.4

Tweede afdeling. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse toezichtbeslissingen in Nederland

Artikel 5.7.5
Artikel 5.7.6
Artikel 5.7.7
Artikel 5.7.8
Artikel 5.7.9
Artikel 5.7.10
Artikel 5.7.11
Artikel 5.7.12
Artikel 5.7.13
Artikel 5.7.14
Artikel 5.7.15

Derde afdeling. Erkenning en tenuitvoerlegging van Nederlandse bevelen tot schorsing van de voorlopige hechtenis in het buitenland

Artikel 5.7.16
Artikel 5.7.17
Artikel 5.7.18
Artikel 5.7.19
Artikel 5.7.20

Titel 8. Europees beschermingsbevel

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 5.8.1
Artikel 5.8.2

Tweede afdeling. Europees beschermingsbevel uitgevaardigd door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie

Artikel 5.8.3
Artikel 5.8.4
Artikel 5.8.5
Artikel 5.8.6
Artikel 5.8.7
Artikel 5.8.8
Artikel 5.8.9

Derde afdeling. Europees beschermingsbevel uitgevaardigd door de bevoegde autoriteit van Nederland

Artikel 5.8.10
Artikel 5.8.11
Artikel 5.8.12
Artikel 5.8.13
Artikel 5.8.14
Artikel 5.8.15
Artikel 5.8.16
Artikel 5.8.17

Boek 6. Tenuitvoerlegging

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Eerste titel. Taken en bevoegdheden

Artikel 6:1:1
Artikel 6:1:2
Artikel 6:1:3
Artikel 6:1:4
Artikel 6:1:5
Artikel 6:1:6
Artikel 6:1:7
Artikel 6:1:8
Artikel 6:1:9
Artikel 6:1:10
Artikel 6:1:11
Artikel 6:1:12
Artikel 6:1:13
Artikel 6:1:14
Artikel 6:1:15

Tweede titel. Aanvang, schorsing, beëindiging en tenuitvoerleggingstermijn

Artikel 6:1:16
Artikel 6:1:17
Artikel 6:1:18
Artikel 6:1:19
Artikel 6:1:20
Artikel 6:1:21
Artikel 6:1:22
Artikel 6:1:23
Artikel 6:1:24

Derde titel. Toezicht op de tenuitvoerlegging

Artikel 6:1:25

Hoofdstuk 2. Vrijheidsbenemende straffen en maatregelen

Eerste titel. Opneming, aanvang, onderbreking en invrijheidstelling

Artikel 6:2:1
Artikel 6:2:2
Artikel 6:2:3
Artikel 6:2:4
Artikel 6:2:5
Artikel 6:2:6
Artikel 6:2:7
Artikel 6:2:8
Artikel 6:2:9

Tweede titel. Voorwaardelijke invrijheidstelling

Artikel 6:2:10
Artikel 6:2:11
Artikel 6:2:12
Artikel 6:2:13
Artikel 6:2:13a
Artikel 6:2:13b
Artikel 6:2:13c
Artikel 6:2:14

Derde titel. Verpleging van overheidswege en terbeschikkingstelling

Artikel 6:2:15 [Nog niet in werking]
Artikel 6:2:16
Artikel 6:2:17
Artikel 6:2:18

Vierde titel. Inrichting voor stelselmatige daders

Artikel 6:2:19
Artikel 6:2:20
Artikel 6:2:21

Vijfde titel. Maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

Artikel 6:2:22

Hoofdstuk 3. Vrijheidsbeperkende straffen, maatregelen en voorwaarden

Eerste titel. Taakstraffen

Artikel 6:3:1
Artikel 6:3:2
Artikel 6:3:3
Artikel 6:3:4
Artikel 6:3:5
Artikel 6:3:6

Tweede titel. Gedragsaanwijzingen

Artikel 6:3:7

Derde titel. Jeugd – taakstraf en gedragsbeïnvloedende maatregel

Artikel 6:3:8
Artikel 6:3:9
Artikel 6:3:10
Artikel 6:3:11
Artikel 6:3:12
Artikel 6:3:13

Vierde titel. Toezicht en aanhouding

Artikel 6:3:14
Artikel 6:3:15

Hoofdstuk 4. Geldelijke straffen en maatregelen

Eerste titel. Inning van geldboetes en schadevergoedingsmaatregelen

Artikel 6:4:1
Artikel 6:4:2
Artikel 6:4:3
Artikel 6:4:4
Artikel 6:4:5
Artikel 6:4:6
Artikel 6:4:7
Artikel 6:4:8

Tweede titel. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Artikel 6:4:9
Artikel 6:4:10 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 6:4:11 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 6:4:12 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 6:4:13 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 6:4:14 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 6:4:15 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 6:4:16 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 6:4:17 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 6:4:18
Artikel 6:4:19

Derde titel. Bevel gijzeling

Artikel 6:4:20

Vierde titel. Storting waarborgsom

Artikel 6:4:21

Vijfde titel. Onderzoek naar het vermogen van de veroordeelde

Artikel 6:4:22
Artikel 6:4:23
Artikel 6:4:24
Artikel 6:4:25
Artikel 6:4:26
Artikel 6:4:27
Artikel 6:4:28
Artikel 6:4:29

Hoofdstuk 5. Bijkomende straffen

Artikel 6:5:1

Artikel 6:5:2

Artikel 6:5:3

Hoofdstuk 6. Rechterlijke beslissingen inzake de tenuitvoerlegging

Eerste titel. Algemeen

Artikel 6:6:1
Artikel 6:6:2
Artikel 6:6:3
Artikel 6:6:4
Artikel 6:6:5
Artikel 6:6:6
Artikel 6:6:7

Tweede titel. Vrijheidsbenemende straffen en maatregelen

Artikel 6:6:8
Artikel 6:6:9
Artikel 6:6:10
Artikel 6:6:10a
Artikel 6:6:10b
Artikel 6:6:11
Artikel 6:6:12
Artikel 6:6:13
Artikel 6:6:14
Artikel 6:6:15
Artikel 6:6:16
Artikel 6:6:17
Artikel 6:6:18

Derde titel. Vrijheidsbeperkende straffen, maatregelen en voorwaarden

Artikel 6:6:19
Artikel 6:6:20
Artikel 6:6:21
Artikel 6:6:22
Artikel 6:6:22a
Artikel 6:6:23
Artikel 6:6:23a1
Artikel 6:6:23a
Artikel 6:6:23b
Artikel 6:6:23c
Artikel 6:6:23d
Artikel 6:6:23e
Artikel 6:6:23f
Artikel 6:6:24

Vierde titel. Geldelijke straffen en maatregelen

Artikel 6:6:25
Artikel 6:6:26
Artikel 6:6:27

Vijfde titel. Jeugd

Artikel 6:6:28
Artikel 6:6:29
Artikel 6:6:30
Artikel 6:6:30a
Artikel 6:6:31
Artikel 6:6:32
Artikel 6:6:33
Artikel 6:6:34
Artikel 6:6:35
Artikel 6:6:36
Artikel 6:6:37

Hoofdstuk 7. Gratie

Artikel 6:7:1

Artikel 6:7:2

Artikel 6:7:3

Artikel 6:7:4

Artikel 6:7:5

Artikel 6:7:6

Artikel 6:7:7

Artikel 6:7:8