Home

Over NDSZ

Inleiding en redactie NDSZ

Opbouw NDSZ

De Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid, kortweg NDSZ, is een online database voor jouw dagelijkse praktijk.

NDSZ is een documentair naslagwerk. NDSZ becommentarieert de actuele situatie van wetgeving, jurisprudentie en regelgeving. NDSZ behandelt ook de historie voor zover die voor de hedendaagse praktijk nog van belang is. Een groot aantal auteurs en redactieleden behandelt voor je op gestructureerde wijze de hele sociale zekerheid, overzichtelijk verdeeld in verschillende onderdelen:

– Ziekte en re-integratie
– Arbeidsongeschiktheid
– Werkloosheid
– Zorg
– Volksverzekeringen
– Bijstand
– Wet maatschappelijke ondersteuning
– Sociale zekerheid voor ambtenaren

Onafhankelijke, multidisciplinaire redactie

De onafhankelijke redactie van NDSZ kent een multidisciplinaire samenstelling. De redactieleden zijn afkomstig uit de wetenschap, de adviespraktijk, de rechterlijke macht en de overheid. De auteurs van NDSZ hebben nieuwe en authentieke commentaren geschreven bij de socialezekerheidswetgeving. Zij geven daarnaast ook een overzicht van wijzigingen bij de verschillende chronologisch opgebouwde wetteksten. Op basis van volledigheid delen zij verder de jurisprudentie en de regelgeving in verschillende categorieën in. Kortom: naast de volledigheid van alle bronnen als wetten, regelgeving en jurisprudentie biedt NDSZ zeer veel toegevoegde waarde.

Redactie en auteurs

Voor de verschillende onderdelen van NDSZ zijn de volgende auteurs betrokken.

Ziekte & re-integratie

 • mw. mr. dr. J.C.M. van Horne, hoofdredacteur sociale zekerheid Sdu Uitgevers;

 • mr. J.E. Jansen, raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep;

 • mw. mr. M. Koolhoven, Senior jurist DAS Rechtsbijstand;

 • mr. B. de Pijper, zelfstandig adviseur en docent sociale verzekeringen en arbeidsrecht;

 • mr. A. Wit, zelfstandig adviseur bij De Geinbrug en docent bij diverse opleidingsinstituten.

Arbeidsongeschiktheid

 • mr. B.J.M. de Leest, hoofdredacteur, advocaat bij Zumpolle Advocaten;  

 • mr. J.E. Jansen, raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep;

 • mw. mr. dr. J.C.M. van Horne, hoofdredacteur sociale zekerheid Sdu Uitgevers;

 • mr. B. de Pijper, zelfstandig adviseur en docent sociale verzekeringen en arbeidsrecht;

 • mr. A. Wit, zelfstandig adviseur bij De Geinbrug en docent bij diverse opleidingsinstituten.

Werkloosheid

 • prof.mr. G.C. Boot, hoofdredacteur, kantonrechter Rechtbank Amsterdam en hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit van Leiden;

 • mr. J.E. Jansen, raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep;

 • mr. B. de Pijper, zelfstandig adviseur en docent sociale verzekeringen en arbeidsrecht;

 • mr. B.J.M. de Leest, advocaat bij Zumpolle Advocaten;

 • mr. A. Wit, zelfstandig adviseur bij De Geinbrug en docent bij diverse opleidingsinstituten.

Zorg

 • mw. mr.drs. N.J.E.G. Cremers, beleidsadviseur Zorgverzekeraars Nederland;

 • mr. R.N. van Donk, Unitmanager Juridische zaken Nederlandse zorgautoriteit;

 • mr. J.E. Jansen, raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep.

Volksverzekeringen

 • mr. J.E. Jansen, raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep;

 • mw. drs. J.W.P.M. van Rooij, zelfstandig adviseur socialezekerheidsrecht.

Bijstand

 • drs. W.F.A. Eiselin;

 • mr. J.E. Jansen, raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep;

 • mr. T.J. Poppema.

Wet maatschappelijke ondersteuning

 • mw. mr.dr. J.C.M. van Horne, hoofdredacteur Sociale zekerheid Sdu Uitgevers;

 • mr. B. de Pijper, zelfstandig adviseur en docent sociale verzekeringen en arbeidsrecht.

USZ

Redactie

 • prof. mr. B. Barentsen

 • mr. E.L. Benetreu

 • mr. M.J.A.C. Driessen

 • mr. A.B.J. van der Ham

 • mr. T.J. Poppema

 • mr. dr. A.M.P. Rijpkema

Medewerkers

 • mr. A.C. Damsteegt

 • mr. K.D. Jibodh

 • mr. P.A.M. Laro

 • mr. M. van Moorst

 • mr. F.M.E. Schulmer

Vaste annotatoren

 • mr. E. van den Bogaard

 • mr. drs. R. Imkamp

 • mr. dr. L.M. Koenraad

 • mr. M.W. Venderbos

 • mr. A. Wit

Redactiesecretariaat

mw. mr. dr. J.C.M. van Horne

Postbus 20025, 2500 EA Den Haag

tel.: 070-3780812 / e-mail: ndsz@sdu.nl

Helpdesk

Voor vragen en opmerkingen is een helpdesk ingericht. Deze is bereikbaar via het e-mailadres supportndsz@sdu.nl. Hier kun je ook terecht met vragen over je inloggegevens en uitbreidingen van je abonnementen. Vanzelfsprekend kun je ook vragen naar jouw accountmanager.

Redactionele vragen NDSZ-redactie

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij de NDSZ-redactie via het e-mailadres ndzs@sdu.nl.

Citeerwijzen

NDSZ
Deel Arbeidsongeschiktheid, aantekening x van het commentaar op art. Wet WIA.
Deel Werkloosheid, aantekening x van het commentaar op art. WW.

Uitspraken Sociale Zekerheid
<<USZ>> 2022/x (volgnummer uitspraak)