29 september 2022

Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog

Gepubliceerd op 29-09-2022
Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, in één keer omhoog met 10,15%. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd.

Afschaffen Inkomensondersteuning AOW-ers

Gepubliceerd op 29-09-2022
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met ruim 10%. Deze verhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen. Hiermee wordt de koopkracht van minimumloonverdieners, uitkeringsgerechtigden en AOW’ers ondersteund.

Echtpaar krijgt extra bijstand om vermindering van recht op toeslagen te compenseren

Gepubliceerd op 29-09-2022
Een Arnhems echtpaar krijgt extra bijstand van de gemeente ter compensatie van het niet-ontvangen van het maximale toeslagenbedrag. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2022:1952). De man ontvangt een WIA-uitkering. Deze uitkering is lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden. Daarom ontvangt het echtpaar aanvullende bijstand van de gemeente. Maar door een gebrekkige afstemming van fiscale regelingen ontvangt het echtpaar minder toeslagen dan wanneer het alleen bijstand zou krijgen. Het netto-inkomen van het echtpaar komt daardoor onder het bestaansminimum. De gemeente Arnhem moet het verschil compenseren via de algemene bijstand. 

21 september 2022

Extra WIA-stijging 2021 vooral bij vangnetters

Gepubliceerd op 21-09-2022
Het aantal mensen in de WIA wordt elk jaar groter. Om de verwachte hoeveelheid werk en de daarvoor benodigde capaciteit en kosten zo goed mogelijk te kunnen inschatten, is het voor UWV essentieel te weten hoeveel nieuwe mensen jaarlijks zullen instromen. UWV kampt al geruime tijd met onvoldoende beoordelingscapaciteit om aan de vraag naar sociaal-medische dienstverlening te kunnen voldoen.

USZ 2022, aflevering 12

Gepubliceerd op 21-09-2022
De uitspraken die recent zijn gepubliceerd in USZ 2022, aflevering 12, zijn opgenomen in NDSZ. Je kunt deze uitspraken ook terugvinden op het tabblad jurisprudentie bij de diverse wetsartikelen.
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2022 Sdu
Onderdeel van